Genveje


VidereuddannelseVidereuddannelse

Efter endt uddannelse er der mulighed for videreuddannelse.

Merit til kandidatuddannelser på universiteterne

Der er ikke specifikke aftaler om merit med universiteterne. Der arbejdes på at indgå meritaftaler, men universiteterne bestemmer selv, om man opnår merit til de lange videregående uddannelser. Ret selv henvendelse til studievejledningen på relevante universiteter.

Teknoantropologi

Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi er adgangsgivende til en tværvidenskabelig kandidatuddannelse i Teknoantropologi på Aalborg Universitet.
Teknoantropologi kombinerer human-, samfunds- og teknisk/naturvidenskabelige perspektiver. Teknoantropologi handler bl.a. om at bygge bro mellem teknologibrugere og de eksperter der betjener eller udvikler ny teknologi.