Genveje


Optagelse på professionsbachelor i laboratorieteknologiOptagelse på professionsbachelor i laboratorieteknologi

Ansøgningsfrister

 • 10. juli kl. 12.00 for ansøgere med en afsluttet laborant- eller procesteknologuddannelse.
 • 15. marts kl. 12.00 for ansøgere med andet adgangsgrundlag, der kræver en individuel kompetencevurdering

Du opfordres til at søge så tidligt som muligt. 

Studiestart én gang om året

Der er studiestart én gang om året, i uge 35 eller uge 36. Du finder ansøgningsskema længere nede på denne side.

Optagelseskrav og ansøgningsproces

 • Optagelseskrav

  For at blive optaget på professionsbacheloruddannelsen i laboratorieteknologi tillægger vi nedenstående aktiviteter vægt:

  • Som udgangspunkt er kravet en afsluttet laborant- eller procesteknologuddannelse.
  • Karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, hvis der er flere ansøgere end antal studiepladser
  • Relevant erhvervsarbejde som laborant eller procesteknolog
  • Metropol kan indkalde til en vejledende optagelsessamtale

  Desuden anbefaler vi dig at skrive en motiveret ansøgning, hvor du kan uddybe din ansøgning samt motivere dit uddannelsesønske. Læs mere om den motiverede ansøgning nedenfor.

 • Ansøgningsprocedure

  Søg digitalt via vores optagelsesportal, hvor du også skal uploade dokumentation for din adgangsgivende eksamen og evt. opholdstilladelse.

  Sidste ansøgningsfrist er den 5. juli kl. 12.00. 

  Du får besked om optagelse den 26. juli 2019. Svar sendes via vores optagelsesportal. 

  Hvis du søger om optagelse med et andet adgangsgrundlag (via kvote 2), skal du vedhæfte en separat ansøgning om individuel kompetencevurdering. Læs mere nedenfor. 

  Dit eksamensbevis og evt. opholdstilladelse sendes som vedhæftet fil sammen med ansøgningsskemaet eller senest den 5. juli 2018 kl. 12.00. 

   

 • Motiveret ansøgning

  Du skal skrive en motiveret ansøgning, som vil indgå i den samlede vurdering. Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning - det er din mulighed for at give os et indtryk af, hvem du er. 

  Retningslinjer

  Ansøgningen er personlig, og der er derfor ingen facitliste, men følgende retningslinjer er gode at følge:

  • Beskriv dine kvalifikationer og erfaringer, og hvordan de er relevante og kvalificerede for uddannelsen
  • Fortæl om din motivation for at søge uddannelsen og vis, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen handler om
  • Fremhæv hvilke indsatser, du har gjort for at udvikle og forbedre din studieegnethed
  • Inddrag kun forhold, du mener er relevant for uddannelsen og fremhæv de væsentligste forhold i begyndelsen af ansøgningen
  • Den motiverede ansøgning skal være klar og veldisponeret og må maksimalt fylde 1 A4-side. 
 • Dokumentfalsk

  Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, f.eks. tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

  Metropol har desværre hvert år erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid. Der er i de sager, hvor Metropol har indgivet politianmeldelse faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

 • Andet adgangsgrundlag

  Det er muligt at søge optagelse med andet adgangsgrundlag, fx med en uddannelse som jordbrugsteknolog, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller med afsluttede dele af en relevant lang videregående uddannelse.

  Individuel kompetencevurdering

  Søger du optagelse med andet adgangsgrundlag skal du ud over at indsende ansøgningsskema også søge ved hjælp af en individuel kompetencevurdering. Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen.

  • Ansøg og angiv at du søger optagelse med særlig tilladelse
  • Skriv og vedhæft 1 sides IKV-ansøgning, hvor du beskriver og uddyber, hvilke erfaringer/kompetencer du har, og hvordan de kan sidestilles med de formelle adgangskrav. Du kan hente inspiration på www.minkompetencemappe.dk
  • Vedhæft dokumentation for din uddannelseserfaring, arbejdserfaring, kurser, fag, m.v., der understøtter de faglige kompetencer, du har beskrevet i din ansøgning

  Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse ved Metropol. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

  Imødekommes din ansøgning om særlig tilladelse, vil du få endeligt svar om optagelse d. 28. juli. Kontakt uddannelsens studievejledning, hvis du har brug for hjælp til kompetencevurdering.