Genveje


PraktikPraktik

På uddannelsens 3. semester skal du i praktik

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i laboratorieteknologi skal du i praktik på uddannelsens 3. semester. Praktikken har en varighed på 10 uger og perioden ligger fra ultimo august til primo november. Praktikken finder sted i en offentlig eller privat virksomhed. I denne periode skal du afprøve det du har lært på uddannelsen. 

Formålet med praktikken er, at du opnår praktiske erfaringer med professionen som supplement til undervisningen på skolen. Du kan i praktikperioden tilbyde travle kemikere/VIP’er/ph.d.'er. aflastning i det daglige arbejde.

​Praktikken er ulønnet, men du er SU-berettiget.

Struktur

Uddannelsen lægger i høj grad op til at praktikken og bachelorprojektet foregår på samme virksomhed. Sammenknytning af de to uddannelseselementer vil sikre en kontinuitet i forløbet og sikre virksomheden et samlet forløb af 20 ugers varighed, hvor du i den sidste halvdel, skal arbejde med dit bachelorprojekt. Vær dog opmærksom på, at der er selvstændige prøver for praktikforløbet og for bachelorprojektet. Du kan også vælge at gennemføre din praktik såvel som bachelorprojektet i udlandet.

Organisering

Vi hjælper dig med at finde en praktikplads. Du kan også selv skaffe en drømmepraktikplads fra dit netværk. De enkelte praktiksteder skal inden praktikopholdet godkendes af KP. Du kan se en liste over praktiksteder her.

Du skal i samarbejde med praktikstedet udarbejde en plan for praktikopholdet, der skal sikre, at målene for praktikken nås, og KP skal godkende planen. Udbyttet af praktikken evalueres via en uge-journal, en skriftlig rapport og en praktikerklæring.

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik, skal du kontakte:

Lise Rask
Praktikkoordinator
PB i laboratorieteknologi

Tlf.: 5138 0475
inra@kp.dk