Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om uddannelsen

- Overbyningsuddannelse på laborant- eller procesteknologiuddannelsen
- Uddannelsen ender på professionsbachelorniveau
- 90 ECTS
- 1½ år
- indeholder ½ års ophold i en virksomhed
- SU under hele studiet

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, BEK nr 1014 af 02/07/2018

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger