Genveje


UddannelsenUddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi er normeret til 1½ år.

Som studerende på laboratorieteknologi vil du få en afvekslende hverdag, hvor fagene skifter hver 10. uge. Du vil i en del af tiden komme til at arbejde med cases, som perspektiverer de emner, der er gennemgået i undervisningen.  Dette kan foregå dels i grupper og dels som selvstudie.

Uddannelsens opbygning

I de to første semestre arbejder du med teori - og ikke med praktisk laboratoriearbejde. På 3. semester kommer du i praktik i en virksomhed, hvor du arbejder med praktiske problemstillinger, ofte knyttet til at du også udfører laboratoriearbejde.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Udlandsophold

Du kan på eget initiativ gennemføre praktik og bachelorprojekt i udlandet. Andre uddannelseselementer kan ligeledes gennemføres i udlandet efter forhåndsgodkendelse af merit fra Professionshøjskolen Metropol.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen.

Studieordning

Læs studieordningen for uddannelsen.

Engelske titler

 • Følgende engelske titler er gældende
  • Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie- eller procesteknologi:
   Bachelor´s Degree Programme in Chemical and Biotechnical Technology or Process Technology
  • Professionsbachelor i laboratorie- eller procesteknologi:
   Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology or Process Technology