Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

Samtlige prøver bliver bedømt efter 7-trins-skalaen og skal bestås.

Uddannelsen omfatter følgende prøver fordelt på semestre:

1. semester

På uddannelsens 1. semester er der 6 prøver:

  • Prøve i anvendt matematik og fysisk kemi 
  • Prøve i virksomhedsforhold 
  • Prøve i anvendt statistik og planlægning af forsøg 
  • Prøve i produktions- og kvalitetsstyring 
  • Prøve i kommunikation og videnskabsteori 
  • Prøve i statistisk forsøgsplanlægning 

2. semester

På uddannelsens 2. semester er der 2 prøver:

  • Prøve i kemi- og bioteknologi
  • Prøve i valgfag - håndtering og formidling af analysedata fra udviklingsarbejde 

3. semester

På uddannelsens 3. semester er der 2 prøver:

  • Praktikprøve 
  • Eksamen i bachelorprojekt 

​Se den fulde beskrivelse og overblik over prøver og eksaminer i studieordningen

Hvem kan jeg spørge?

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen, optagelse, ledige pladser, adgangskrav m.m.

Spørg om SU