Genveje


Mød en underviserMød en underviser

På uddannelsen vil du møde undervisere, med en bred baggrund indenfor de fagområder, som studiet rummer.

Merete Norsker Bergsøe

Jeg nyder at undervise både i laboratoriet og i klasseværelset

Mit navn er Merete Norsker Bergsøe. Jeg underviser på uddannelsen professionsbachelor i laboratorieteknologi og på Laborantuddannelsen.

Jeg er uddannet civilingeniør i kemi fra DTU og tog derefter en ph.d.-grad indenfor levnedsmiddelteknologi. Derefter var jeg ansat på DTU både som underviser og som forsker. Jeg underviste i f.eks. levnedsmiddelteknologi, fysisk/kemiske egenskaber af ingredienser og kemometri (multivariat statistik). Min forskning var også indenfor levnedsmiddelområdet med fokus på enzymanvendelse til fremstilling af nye produkter samt undersøgelse af disses egenskaber.

Siden sommeren 2003 har jeg undervist på laborantuddannelsen både i teori og i laboratoriet. Det er primært indenfor analyseteknik, kemi og statistik.

På uddannelsen professionsbachelor i laboratorieteknologi har jeg været med siden den startede i 2009. I uddannelsens første semester underviser jeg i statistikfagene, og i andet semester underviser jeg i kemisk analyseteknik og valgfag i håndtering og formidling af analysedata inkl. litteraturstudie. Når de studerende er i praktik og skriver bachelorprojekt deltager jeg som vejleder.

Jeg nyder at undervise både i laboratoriet og i klasseværelset, og gør en indsats for at variere undervisningen og få de studerende til at se sammenhængen og det interessante i fagene.

Hvem kan jeg spørge?

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen, optagelse, ledige pladser, adgangskrav m.m.

Spørg om SU