Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi tager 1 ½ år, svarende til 90 ECTS point. Det er et fuldtidsstudie, der er berettiget til SU.

 opbygning af laboratorieteknologi på kp

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi består af: En fællesdel (½ år), en specialedel (½ år) samt praktik og bachelorprojekt i en virksomhed (½ år).

På 2. semester splittes uddannelsen op i de 2 specialeretninger; laboratorieteknologi eller fødevareteknologi. Den sidstnævnte retning udbydes kun af Erhvervsakademi Aarhus.
Hvert semester er på 20 uger og består af 2 perioder på hver 10 uger. Hvert periode består af 3 fagelementer. 

Her kan du læse om uddannelsens fælles del samt de to specialedele

 • Fællesdel

  Det første halve år er en fællesdel for begge specialeretninger og består af 6 uddannelseselementer:

  • Anvendt matematik og fysisk kemi (5 ECTS)
  • Virksomhedsforhold (5 ECTS)
  • Produktions- og kvalitetsstyring (5 ECTS) 
  • Kommunikation og videnskabsteori (5 ECTS)
  • Anvendt statistik og planlægning af forsøg (5 ECTS)
  • Statistisk forsøgsplanlægning (5 ECTS)
 • Specialedel: Laboratorieteknologi

  Specialet inden for laboratorieteknologi er inddelt i 6 fagelementer:

  • Organisk kemi (5 ECTS)
  • Kemisk Analyseteknik (5 ECTS)
  • Cellebiologi (5 ECTS)
  • Analyse af biomolekyler (5 ECTS)
  • Bioproduktion (5 ECTS)
  • Håndtering og formidling af analysedata fra udviklingsarbejde inkl. litteraturstudie (valgfag, 5 ECTS)
 • Specialedel: Fødevareteknologi

  Dette speciale udbydes ikke på Københavns Professionshøjskole, men på EAAA. Læs mere om specialet her

Udvalgte moduler fra professionsbachelor (PB) i laboratorieteknologi.

Du har mulighed for at plukke udvalgte moduler fra den ordinære uddannelse, som gennemføres som fleksible forløb.

Modulerne fra professionsbacheloruddannelsen giver merit, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at gennemføre den fulde uddannelse, der sammenlagt varer 1½ år og består af 90 ECTS points.