Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

Undervisningsformerne er meget alsidige og byder på en afvekslende blanding af teori, casearbejde og projektarbejde.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen.

Arbejdsformer

Undervisningen er en vekselvirkning mellem:

  • lærerstyret undervisning med dialog
  • lærerstyret opsamling og afrunding
  • casearbejde
  • projektarbejde
  • selvstudie

Roller

Læringsprocessen fremmes gennem din motivation og ansvar for egen læring og underviserens professionelle kunnen og vejledning.
Underviseren er rammesætter, konsulent og hjælper for dine læreprocesser og sætter fokus på læreprocessen ved evalueringsteknikker, der er procesorienterede.
Du har et reelt ansvar for dit studium. Der opbygges et studie- og læringsmiljø, hvor underviseren har det faglige og pædagogiske ansvar, og du har et læringsansvar for at planlægge, gennemføre og evaluere egne læreprocesser.

Hvem kan jeg spørge?

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen, optagelse, ledige pladser, adgangskrav m.m.

Spørg om SU