Genveje


Josefine ErreboJosefine Errebo

Uddannelse: Professionsbachelor i Offentlig Administration
Semester: 7. 

Hvorfor vil du gerne være Professionsbachelor i Offentlig Administration?

Jeg er stor fan af velfærdssamfundet. Grundtanken handler for mig om ansvarlighed og om solidaritet, og det vil jeg gerne være med til at støtte op omkring. 

Men det handler også om økonomi, jura, regler og om mennesker, som er forskellige, med forskellige holdninger og livsvilkår. At have et velfærdssamfund kræver kompetent skelnen mellem, hvad der skal bevares, hvad som trænger til fornyelse, og ikke mindst: Hvordan. Det lærer jeg mere om på Professionsbachelor i Offentlig Administration.

Jeg er stor fan af velfærdssamfundet. 

Josefine Errebo

Hvad er dit bedste fag, og hvorfor?

Mange fag har været gode, men Beskæftigelse har jeg været gladest for. Det valgte jeg som linje, fordi arbejdsliv har enorm betydning for den enkeltes trivsel, og fordi beskæftigelsespolitik er det område, der har størst betydning for de vilkår, det danske samfund har at operere ud fra - ikke mindst på sigt. Samfundet er enormt afhængigt af, at mennesker kan arbejde, innovere og producere, og at de kan arbejde på en måde, som holder dem sunde. 

Fortæl om det sted du er i praktik

Jeg er i praktik et sted, der hedder Fountain House. Det er et sted for mennesker, der er psykisk sårbare. Stedet er delt op i fire enheder, som har forskellige tilbud, bl.a. afhængig af, hvordan ens tilknytning til arbejdsmarkedet er. 

Hvilke opgaver har du i din praktik?

Jeg arbejder med at lave en strategi for, hvordan vi hjælper de relevante borgere til at finde frem til stedet her. Det betyder, at jeg er i færd med at afdække stedets nuværende, men også potentielle kontaktflader indadtil og udadtil. 

Hvad lærer du af at være i praktik?

Meget! Mit praktiksted er på alle måder under indflydelse af socialpolitik og beskæftigelsespolitik. Også det omgivende samfunds menneskesyn - ikke mindst i forbindelse med psykisk sårbarhed - er i spil her. Stedet er i færd med en større organisationsændring, som jeg får lov at være en del af.

Et af mine mål er at komme til at arbejde med organisatoriske og strategiske udviklingsprojekter.

Josefine Errebo

Jeg har selvfølgelig også lært rigtig meget om det menneskelige sind. Kombineret med den viden jeg har fra studiet, har jeg mulighed for at pin-pointe nogle af de særlige udfordringer, der er forbundet med at hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed til at være med i samfundet på en værdig og givende måde. 

Hvordan bruger du konkret din uddannelse i praktikken?

Man kan sige, at min skelnen mellem hvad jeg ved, og hvad jeg ikke ved, er blevet mere kompetent. Jeg har jo lært meget om økonomi og om politik. Det gør, at jeg kan anskue de udfordringer, et sted som Fountain House møder, med et overblik, som jeg ellers ikke ville have haft. 

Hvor vil du rigtig gerne arbejde, når du er færdig?

Jeg vil gerne kombinere det, jeg har lært på uddannelsen, med mine tidligere erfaringer som leder og konsulent. Et af mine mål er at komme til at arbejde med organisatoriske og strategiske udviklingsprojekter, hvis overordnede formål er solidarisk menneskelig trivsel. 

For mig er en af fordelene ved uddannelsen, at vi tilegner os en bred viden. Det medfører en skærpet evne til at spotte usædvanlige muligheder og forbindelser; billedlig talt kan man sige, at vi både ser hullerne og osten.