Genveje


Job og karriereJob og karriere

Der er rigtig gode muligheder for at komme i arbejde efter endt uddannelse som administrationsbachelor.

Jobmuligheder og kompetencer med en administrationsbachelor

Du bliver i stand til lave projektledelse og sagsbehandling. Dette indebærer alt fra udarbejdelse af dagsordener, mødeledelse og mødedokumentation – til intern og ekstern informationsformidling. Din daglige kontaktflade vil ofte være stor, og der vil typisk være mange bolde i luften.

Uanset om du får job i kommune, region, stat, jobcentre eller skat, så vil både borgere, andre organisationer, ledelse og dine kolleger være afhængig af dine formidlingsevner. Derfor er det også vigtigt, at du allerede har – eller i løbet af studiet udvikler – de rette personlige kompetencer.

Studerende

Du er social - og dig selv

Det er vigtigt at have gode sociale evner, så du kan indgå i teams og sparre med dine kolleger samtidig med, at du også skal kunne arbejde selvstændigt.

Du tager styring

Du skal være en primus motor, der kan sætte projekter i søen. Men du skal også kunne fastholde og styre projekterne i det videre forløb. Det kræver overblik og disciplin. Og ikke mindst kræver det analytiske og strategiske evner at kunne se, hvori en given problemstilling ligger – for derpå at kunne finde den mest hensigtsmæssige løsning.

Du markerer dig

Det er en fordel, hvis du har politisk tæft, og hvis du tør stille dig frem foran en forsamling og markere dig. At navigere i et politisk landskab er spændende, men det kræver også, at man skal kunne udføre upopulære beslutninger.

Du kommunikerer

Du skal kunne tale med mennesker, se dem i øjnene og forstå dem – og gøre dig selv forståelig. Ligeledes skal du have journalistiske evner, så du kan formidle skriftligt, fremstille sager og opstille officielle breve, indstillinger etc.

Studievejledning

Kontakt studievejlederne for uddannelsen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller adgangskravene.