Genveje


BeskæftigelseBeskæftigelse

En uddannelse til administrationsbachelor kan føre til ansættelse mange forskellige steder. OBS! Uddannelsen er ny – de første studerende var færdiguddannede i 2012.

En række arbejdsgivere har givet deres bud på beskæftigelsesmulighederne for en administrationsbachelor:

Charlotte Hervit. HR-Chef, Faaborg-Midtfyn Kommune:
Jeg ser professionsbachelorerne som et friskt pust, fordi de har en teoretisk tilgang, som de kan stille til rådighed i kommunerne som modydelse for en praktikperiode, hvor deres HK-kolleger vil oplære dem i den praktiske hverdag.
 
Karen Marie Johansen. Stabschef Intern, Udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune:
Vi forventer af administrationsbachelorer, at de har et højt niveau i forståelsen af den offentlige kontekst. De har desuden været en del i praktik, så de kender både teori og praksis i den offentlige sektor, og det er et væsentligt parameter for at matche de komplekse opgaver vi står overfor i kommunerne. Den specialisering de har valgt i uddannelsesforløbet gør dem ekstra attraktive inden for det aktuelle faglige felt.
 
Vi kan ikke løse fremtidens opgaver med fortidens løsninger, og vi forventer at administrations-bachelorer kan bidrage væsentligt til at finde optimale løsninger, på de krav der stilles til kommunerne fra både de lokale borgere og virksomheder og fra det nationale og internationale niveau.
 
Flemming Hansen. Arbejdsmarkedschef, Rebild kommune:
1. Det er min vurdering, at de nye administrationsbachelorer vil være med til at fremtidssikre kvaliteten i det administrative arbejde
 
2. Jeg ser den nye uddannelse som en professionelt tilrettelagt uddannelse, der er målrettet en professionelt tilgang til det administrative område
 
Benedicte Lohfert. HR chef, Herning kommune:
Forventningen fra Herning Kommune til de nye professionsbachelorer i offentlig administration er blandt andet at de kan afhjælpe de rekrutteringsudfordringer som der på trods af den øjeblikkelige krise vil være de kommende år. En af styrkerne ser ud til at være at de kan anvendes relativt bredt i Herning Kommunes forvaltningsområder uanset hvilken overbygning de vælger.
 
Carsten Lagoni. Arbejdsmarkedschef, Herning Kommune:
Jeg har et billede af, at den nye administrationsbachelor understøtter, at der rekrutteres unge til en administrativ uddannelse på et højere teoretisk plan og med en mere professionel tilgang.
 
Jeg har en forestilling om, at de nye administrationsbachelorer vil komme til at rokke lidt ved blandingsforholdet mellem AC'ere, socialrådgivere og andre administrative medarbejdere.
 
Vi glæder os til at tage imod de nye administrationsbachelorer. En stadigt større del af de resultater vi skal levere på beskæftigelsesområdet kræver en god administrativ forståelse. Vi forventer, at det nye samarbejde mellem de nye administrationsbachelorer og de eksisterende uddannelsesgrupper vil føre til en bedre og mere effektivt opgaveløsning i jobcentrene.
 
Tina Funch Bjerregaard. HR-chef, Fredensborg Kommune:
Vi kan bruge folk, der kan lave strategiske analyser og evalueringer i kommunen.
 
Vi forventer os en del af de her nye administrationsbachelorer – de skal ikke kun have en analytisk evne, de skal også have en udviklet strategisk sans.
 
Jeg regner med, at de nye administrationsbachelorer har gode kommunikations- og formidlingsevner. Det er evner, som efterspørges i min kommune.
 
På HR området kan du være med til at udarbejde og forhandle lokal- og rammeaftaler.
 
På HR området kan du være med til at udarbejde trivselsanalyser og indgå i arbejdsmiljørådgivning.
 
Vi forventer en selvstændig holdspiller med faglig interesse for økonomi.
 
Lars Bostholm. Jobcenterchef, Guldborgsund Kommune:
Det er en interessant uddannelse idet, at den samler mange funktioner i en.
 
Professionel administration er et af nøgleordene i en kompleks hverdag i de nye moderne kommuner.
 
Administrationsbacheloren er en uddannelse på et højt niveau der giver kompetence til at samle opgaverne og se muligheder og udfordringer i en offentlig organisation.
 
Administrationsbachelorer har både en analytisk og strategisk tilgang til en politisk styret virksomhed. De kan mærke temperaturen i organisationen og er samtidig i stand til at redegøre for disse observationer.
 
Aase Henriksen. Personalechef, Sønderborg Kommune:
Det er en god ting at der kommer et mere differentieret udbud af personer med flere kompetencer til den kommunale sektor.

Interesseret i en praktikant?

Hvis din organisation er interesseret i at modtage en praktikant, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte:

Det gælder også øvrige spørgsmål om praktik.