Genveje


PraktikPraktik

På uddannelsens 6. semester skal du i praktik. Praktikperioden starter i starten af februar og slutter ved udgangen af maj.

Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber. Praktikken finder typisk sted i offentlige institutioner og afsluttes med en praktikopgave ud fra en selvvalgt problemstilling.

Undervisning

Det er skolen, der har kontakt til praktikstederne, som typisk er placeret i Hovedstadsområdet. Skolen der fordeler praktikpladserne blandt de studerende i et samarbejde mellem lærere, studerende og praktikmedarbejdere.

Vi garanterer, at der er praktikpladser til alle studerende!

Når du er i praktik

Når du har fået tildelt din praktikplads, skal du sammen med praktikstedet (virksomheden) lave nærmere aftaler om mødetider og andre praktiske forhold.

Du har ansvar for at udarbejde en uddannelsesplan for praktikperioden. Uddannelsesplanen skal godkendes af praktikstedet (virksomheden) og af skolen og skal bl.a. indeholde følgende elementer:

  • Beskrivelse af de arbejdsopgaver du skal udføre under praktikken
  • Hvordan du vil bruge den teori du har lært i din praktik
  • Dine faglige og personlige mål med praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får SU under hele praktikperioden.

Interesseret i en praktikant?

Hvis din organisation er interesseret i at modtage en praktikant, hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte:

Det gælder også øvrige spørgsmål om praktik.