Genveje


UddannelsenUddannelsen

En administrationsbachelor tager i alt 3 1/2 år inklusiv et semester med praktik. Du bliver professionsbachelor i offentlig administration.

1½ års grunddel

På grunddelens 1½ år lærer du om alt fra økonomi, jura, sociologisk metode, samfundsbeskrivelse, kommunikation, organisationspsykologi til evaluering og kvalitetssikring. Læs mere om uddannelsens opbygning.

1 års valgfrie moduler

Ud over de obligatoriske moduler skal du som studerende på administrationsbacheloruddannelsen vælge i alt fire valgmoduler. Valgmodulerne gennemføres inden for flere forskellige områder. Det kan fx være inden for human resource, økonomi, velfærd og beskæftigelsesindsats. Læs om de valgfrie moduler.

Både de obligatoriske og de valgfrie moduler afsluttes med en prøve, der retter sig mod det stof, du har gennemgået på modulet. Der veksles mellem skriftlige og mundtlige eksamener på uddannelsen.

1 års praktik og bachelorprojekt

Til sidst i uddannelsen er der et praktikforløb, som strækker sig over ca. 4 måneder. Når du har gennemført de obligatoriske moduler, de valgfrie moduler og praktikforløbet, skal du de sidste ca. 12 uger af uddannelsen skrive dit bachelorprojekt. Det giver dig både den praktiske og teoretiske ekspertise inden for det område, du vælger. Læs mere om praktik