Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Oversigt over moduler på administrationsbacheloruddannelsen.

De første 1 1/2 år på administrationsbacheloruddannelsen er ens for alle studerende. Herefter skal du vælge valgfag.

Moduler på administrationsbacheloruddannelsen

Hele uddannelsen består af 13 moduler. De fleste moduler varer ca. 10 uger. Ud over de obligatoriske moduler skal du som studerende vælge i alt fire valgmoduler. Læs om valgmodulerne.

Obligatoriske moduler

Studieordning

Du kan finde mere uddybende beskrivelser af de enkelte moduler i studieordningen.

Studievejledning

Kontakt studievejlederne for uddannelsen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller adgangskravene.