Genveje


Valgfrie modulerValgfrie moduler

Du har mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse med de valgfrie moduler. Her kan du vælge at specialisere dig inden for områder, som interesserer netop dig.

I løbet af uddannelsens 4. og 5. semester kan du vælge i alt fire valgmoduler. De fire valgfrie moduler har et samlet omfang på 60 ECTS-point. Du skal vælge:

 • 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement. Det betyder, at der er flere moduler, som tilsammen udgør et samlet element.
 • 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse. Det betyder, at modulet indeholder temaer, der går på tværs af professioner eller moduler, der udbydes på en anden uddannelsesinstitution.

Valgmoduler

 • Den professionelle administrationsbachelor
 • Administrativ udvikling og praksis i velfærdsområder

  Formålet med modulet er at udstyre dig med kompetencer som kan bruges til at udvikle velfærdsområder indenfor de givne juridiske og økonomiske rammer. Modulet vil klæde dig på som en initiativrig og handlekraftig administrator, der i tæt samarbejde med frivillige og civilsamfundet udvikler fællesskaber. Du opøves i at agere i det komplekse samspil mellem alle velfærdssamfundets aktører, mellem politik og praksis og mellem strategi og virkelighed.

  Derudover forberedes du på at afkode og gennemskue værdikæderne fra politik til praksis samt fra strategi til virkelighed. Du vil blive præsenteret for en offentlig administration, der sikrer demokratiske beslutninger, loyalt eksekverer disse og effektivt understøtter de klassiske velfærdsområder.

 • Organisation, Individ og Styring

  På dette modul bliver du præsenteret for organisatoriske, juridiske, og organisationspsykologiske perspektiver på det moderne arbejdsliv.

  Formålet er at give dig nogle redskaber til at analysere situationer, relationer og problemstillinger, som knytter sig hertil. Modulet bygger videre på et grundlæggende kendskab til juridisk metode, forvaltningsret, styringsværktøjer, innovation og forandringsprocesser.

 • Styring og økonomi
  På dette modul bliver du i stand til at identificere og udforske komplekse og typiske problemstillinger og løsningsmodeller i relation til økonomistyring i den offentlige sektor. Fokus er på hvilke systemer og modeller der skal bringes i spil, når udfordringerne skal mødes om bl.a. at øge produktiviteten.

  Derudover udvikler du en forståelse og indsigt i økonomistyringens muligheder og begrænsninger. Dette opnås ved, at du på et administrationsfagligt, praksisnært, teoretisk og metodisk fundament, arbejder abstrakt og konkret med såvel vante handlemuligheder som en innovativ og tværfaglig tilgang.

 • Digitalisering i offentlig forvaltning, administration og service
  Store dele af den offentlige forvaltning er blevet eller er ved at blive helt eller delvist digitaliseret. Digitaliseringen vedrører os alle, offentligt ansatte, borgere og virksomheder, og har en lang række effekter i bred forstand.

  Administrative rutiner såvel som borger- og virksomhedsrettede krav og serviceydelser forandres som følge af, at stat, regioner og kommuner indfører informations- og kommunikationsteknologi. Digitalisering er en tværfaglig disciplin, der fordrer indsigter af bl.a. juridisk, administrativ, organisatorisk, økonomisk og teknisk karakter – modulet kobler forholdet mellem profession og teknologi.

 • Administrativ udvikling af velfærdsområdet - Nye løsninger og initiativer på velfærdsområdet

  Dette modul uddanner dig til at kunne varetage administrative opgaver og udvikle velfærdsområder indenfor de givne retlige og økonomiske rammer, men på bæredygtige måder, der styrker det demokratiske velfærdssamfund.

  Du vil gøre brug af dine kompetencer til at vurdere praktiske problemstillinger samt anvende relevante analyse- og løsningsmodeller. Modulet klæder dig på til at gennemføre analyser af arbejdspraksisser inden for et specifikt velfærdsområde og kompetencer til at deltage i udarbejdelse af forslag til forbedring eller effektivisering af arbejdspraksisser.

  Det forudsættes at du har deltaget i modulet ”Administrativ udvikling og praksis i velfærdsområder” før du deltager i ”Administrativ udvikling af velfærdsområdet - Nye løsninger og initiativer på velfærds-området”.

 • Målinger og analyser
  Formålet med modulet er at sætte fokus på teorien omkring og anvendelsen af forskellige økonomiske og statistiske metoder til at vurdere forskellige problemstillinger. Derudover sætter modulet fokus på indsamling og afgrænsning af data til brug i analyser og du trænes i at identificere faldgruber ved indsamling og brug af data.

  Modulet er i høj grad redskabsorienteret og casebaseret og gør brug af de analyseredskaber, som anvendes i praksis. Du vil blive trænet i selvstændigt (eller som del en af gruppe) at kunne producere økonomiske og styringsmæssige analyser og notater samt give handleanvisninger på fx et politisk ønske eller en styringsmæssig problemstilling, som vil kunne fremlægges for et relevant beslutningsorgan – fx en kommunalbestyrelse.

  Det forudsættes, at du har deltaget i modulet ”Styring og økonomi” før du deltager i ”Målinger og analyser”.

 • Organisation, Individ og Styring II
  På dette modul bliver du i stand til selvstændigt at vurdere, rådgive og formidle løsningsforslag på givne problemstillinger i relation til arbejdslivet samt at tage stilling til rækkevidden og begrænsningerne i mulige løsningsforslag.

  Modulet bygger videre på et grundlæggende kendskab til arbejdsmiljø, styring, evaluering, organisationspsykologi, personalejura og personaleadministration samt viden om kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling.

  Det forudsættes, at du har deltaget i modulet ”Organisation, Individ og Styring I” for at deltage i ”Organisation, Individ og Styring II”.


Andre uddannelsesinstitutioner

Du kan vælge at tage valgfrie moduler ved andre udbydere af administrationsbacheloruddannelsen eller ved andre nationale eller internationale uddannelser.

Tal med dit uddannelsessted

Du skal være opmærksom på, at det er dit uddannelsessted, der afgør, om din sammensætning af valgmoduler lever op til bekendtgørelsens bestemmelser om sammenhæng, tværprofessionalitet og prøver med ekstern censur.

Vejledning

På uddannelsen kan du få rådgivning og vejledning om dine muligheder for sammensætning af valgmoduler. Kontakt Pia Freil for flere informationer.