Genveje


UdlandsopholdUdlandsophold

Vil du give din uddannelse et internationalt præg?

Internationalisering prioriteres højt på Metropol, og alle studerende har mulighed for at tilføre en international dimension til studierne.

Som administrationsbachelorstuderende har du mulighed for at tilføje en international dimension til dit studie ved:

  • Et studieophold i udlandet
  • Et praktikophold i udlandet

Studieophold i udlandet

Et studieophold foregår på en uddannelsesinstitution i et andet land. På administrationsbacheloruddannelsen kan studieopholdet foregå på uddannelsens 4. eller 5. semester.

I forbindelse med et studieophold skal du skabe kontakt til en uddannelsesinstitution i et andet land, der udbyder fagpakker der er relevante for din uddannelse. Du skal være opmærksom på, at det kan tage lang at få etableret kontakt til et relevant sted og efterfølgende få det godkendt hos skolen. Det er derfor en god idé at starte i god tid, hvis du overvejer et studieophold. En hovedregel: Jo længere væk fra Danmark og Europa du kigger, jo længere tid tager det at få opholdet planlagt og godkendt.

Praktikophold i udlandet

Den obligatoriske praktik som ligger på 6. semester kan finde sted enten i Danmark eller udlandet. Du skal selv etablere kontakt til en virksomhed i udlandet. Det er en god idé på forhånd at gøre sig tanker om hvilke opgaver, du kunne tænke dig at løse, og hvilke virksomheder, der kan opfylde dine krav. Brug internettet til at søge oplysninger, og undersøg om dit netværk har kontakter i udlandet.

Det er som udgangspunkt nemmere at få etableret et praktikophold i udlandet end et studieophold. Men også en udlandspraktik kræver, at du går i gang i god tid. Der er masser af praktiske forhold der skal falde på plads, fx godkendelse af praktikken og praktikstedet. Personligt skal du have styr på opholdstilladelser, bolig, evt. visum mv. – alt dette tager også tid.