Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

Du vil på administrationsbacheloruddannelsen møde mange forskellige undervisningsformer, og du vil blive trænet i at arbejde sammen med dine medstuderende i forskelligt sammensatte grupper.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på administrationsbacheloruddannelsen.

På grunddelen (de første halvandet år) foregår meget af undervisningen som klasseundervisning. Men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer fx:

 • Forelæsninger
 • Fremlæggelser – individuelt eller i grupper
 • Øvelser
 • Gruppearbejde
 • Opgaver
 • Projekter
 • Vejledning
 • Virksomhedsbesøg
 • Flipped Classroom

Derudover lægger vi stor vægt på, at den enkelte underviser har metodefrihed, dvs. at underviseren selv kan tilrettelægge undervisningen, som han/hun finder det mest hensigtsmæssigt.

Fakta om gruppe- og klassestørrelser

 • En klasse vil typisk bestå af 30-40 studerende
 • En gruppe vil typisk bestå af 3-5 studerende
 • Forelæsninger er typisk for en årgang med ca. 100 studerende

Bliv studerende for en dag

Vil du snuse til livet som administrationsbachelorstuderende? Så bliv studerende for en dag.

Skriv til os i studievejledningen på studievejledning@phmetropol.dk, så kontakter vi dig.