Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

Uddannelsen som administrationsbachelor er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du ud over klasseundervisning og vejledning også vil deltage i forelæsninger, gruppearbejde og have skemafri studiedage, hvor du typisk forbereder dig til undervisningen eller skriver opgave.

For at vise hvordan studiet består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en model, hvor man kan se, hvordan uddannelsen er sammensat. Modellen bliver brugt af alle landets professionshøjskoler.

Diagrammet viser i timer, hvor meget fire forskellige typer af studieaktiviteter fylder i uddannelsen.

Læs mere om studieaktivitetsmodellen.