Genveje
RadiografRadiograf

Som radiograf er du hver dag tæt på mennesker i alle aldre og arbejder med den nyeste teknologi.

Radiografuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år, og du bliver professionsbachelor i radiografi. Som radiograf, er det vigtigste, at du har lyst til at arbejde med mennesker og teknik. Du behøver ikke at være ingeniør for at kunne forstå teknikken, men du skal være åben over for at sætte dig ind i, hvordan den fungerer. Derudover kræver arbejdet, at du kommer tæt på patienterne, kan vise dem respekt og er parat til at yde dem den nødvendige omsorg.

Hvis du skal starte på uddannelsen, kan du allerede nu læse lidt om din studiestart.​

Uddannelsen

Som studerende på radiografuddannelsen følger du et studieforløb, der veksler mellem teori og klinisk undervisning (praktik), og som giver mulighed for at studere i udlandet. Efter ca. 2 år skal du vælge en studieretning inden for enten radiologisk billeddiagnostik, nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller stråleterapi. 

Læs mere om uddannelsen.

Job som radiograf

Radiografen arbejder typisk på et hospital og har ansvar for at udføre mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger. Radiografer udfører almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger. Samt mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Som radiograf behersker du en stor viden om teknologi og mennesker, som du bruger til at afdække sygdomme eller medvirker ved behandling. Din viden er dermed en vigtig brik i patientbehandlingen, og du samarbejder tæt med bl.a. læger, sygeplejersker og bioanalytikere.

Læs mere om job og karriere

Campus Sigurdsgade på Instagram