Genveje


Job og karriereJob og karriere

Med radiografuddannelsens 3 specialeretninger har du en bred vifte af muligheder, med mange forskellige opgaver i sundhedsvæsenet, både i det offentlige og det private.

Som radiograf arbejder du typisk på et hospital og har ansvar for at udføre mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger – både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger, men også mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Radiografer er tæt på patienterne, men arbejder også tæt på – og i samspil med – andre faggrupper i sundhedsvæsenet fx læger, sygeplejersker og bioanalytikere.
Nogle radiografer vælger at dygtiggøre sig inden for et afgrænset område fx PET-, CT-, MR- eller ultralydsscanning, dosisplanlægning eller strålebehandling.  

Jobmuligheder uden for hospitaler er fx:

  • Ansat i privat firma som produktspecialist eller sælger
  • Industriradiograf – fx opgaver med kvalitetssikring af industrielle materialer
  • Underviser på uddannelsesinstitutioner

På Københavns Professionshøjskole bliver du uddannet inden for én af de tre studieretninger:

  • Radiologisk billeddiagnostik
  • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
  • Stråleterapi

Valget af studieretning er som oftest med til at forme dit arbejdsliv.

Efter- og videreuddannelse for radiografer

Med en afsluttet radiografuddannelse kan du kalde dig professionsbachelor i radiografi. Det giver dig flere muligheder for en master-, diplom- og kandidatuddannelser inden for fx sundhed, teknologi og ledelse. Nogle radiografer vælger at videreuddanne sig i udlandet – fx er der gode og relevante masteruddannelser i Norge og England. 

 

Løn og organisering