Genveje


Klinisk undervisningKlinisk undervisning

I radiografuddannelsen kalder vi praktik for klinisk undervisning. I den kliniske del af uddannelsen lærer du at udføre de mange forskellige undersøgelser, som en radiograf kan udføre.

Den kliniske undervisning foregår på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland og tilrettelægges efter, hvilke specialer de enkelte hospitaler kan tilbyde. Se de enkelte praktiksteder.  

Når du kommer i klinik, bliver du tilknyttet en klinisk uddannelsesansvarlig radiograf eller sygeplejerske, som har ansvaret for at koordinere, tilrettelægge og planlægge den kliniske undervisning. På den måde bliver du fortrolig med at betjene det specielle apparatur, og du øver dig samtidig i at varetage patienternes behov for omsorg og pleje. Du vil i samarbejde med radiografer og andet sundhedspersonale deltage i og med stigende selvstændighed fungere og få erfaring indenfor professionen som radiograf.

Alle klinikpladser koordineres af radiografuddannelsen. Du skal lave en studieplan for dit ophold- og du dokumenterer hvad du lærer undervejs i din portfolio.