Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om radiografuddannelsen

  • En professionsbacheloruddannelse
  • 210 ECTS
  • Uddannelsen tager 3 ½ år
  • 7 semestre
  • Studiet starter med en basisdel og efter ca. 2 år vælges studieretning
  • Der er både teori og praktik i radiografuddannelsen
  • Der er 3 studieretninger: Radiologisk billeddiagnostik, Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, Stråleterapi
  • Læs studieordningen her

Lovgrundlag

Historie

I København blev der etableret en radiografskole i Herlev i februar 1969. I dag har Radiografuddannelsen Metropol til huse på Campus Sigurdsgade sammen med en række andre mellemlange videregående uddannelser - et moderne campus med et aktivt studiemiljø.

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger