Genveje


UddannelsenUddannelsen

Radiografuddannelsen er en professionsbachelor som tager 3½ år og består af 7 semestre

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen starter med en basisdel, og efter ca. 2 år skal du vælge studieretning. Du kan vælge mellem følgende tre studieretninger:

  • Radiologisk billeddiagnostik
  • Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
  • Stråleterapi

Studieforløbet veksler mellem teori og klinisk undervisning (praktik). Den teoretiske undervisning finder hovedsageligt sted på Professionshøjskolen Metropol, men kan også foregå på andre relevante steder som fx Statens Institut for Strålebeskyttelse. 

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Praktik (klinisk undervisning)

Den kliniske undervisning tilrettelægges efter hvilke specialer, de enkelte hospitaler kan tilbyde, og du må derfor regne med at have klinisk undervisningsforløb af kortere eller længere varighed på flere hospitaler.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen

Spørgsmål & svar