Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

Som radiografstuderende er du SU-berettiget under hele din uddannelse

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

Bøger

Du skal regne med, at der vil være løbende udgifter til bøger på uddannelsen.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.500 kr. i CopyDan-afgift. Beløbet dækker hele din studietid. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr. pr. år.

Transportudgifter

Radiografstuderende skal påregne at komme i klinik på afdelinger i såvel Region Hovedstaden som i Region Sjælland i løbet af den samlede uddannelse. Dvs. at du skal regne med, at der i den forbindelse er transporttid og transportudgifter forbundet med at være i klinik. Enkelte hospitaler tilbyder bolig i afgrænsede perioder.

Med et ungdomskort kan du få rabat på transport, mens du er under uddannelse.