Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Radiografuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor.

De første to studieår udgør basisdelen i radiografuddannelsen.

På basisdelen af uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at udføre almindelige billeddiagnostiske undersøgelser og indgå i enkelte stråleterapeutiske og billedvejledte behandlingsforløb.

 • 1. semester

  Grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen- og CT-undersøgelser og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi

  Semestret omfatter grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Semestret retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende undersøgelser og behandlinger i den radiologiske, nuklearmedicinske og stråleterapeutiske praksis. Semestret omfatter ligeledes evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis.

 • 2. semester

  Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT - og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi

  Temaet omfatter viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

 • 3. semester

  Viden om radiografi i patientforløb med fokus på CT -, MR- og komplekse røntgenundersøgelser

  Temaet har fokus på et nuanceret samfunds- og humanvidenskabeligt blik på relationen mellem patient og radiograf, herunder etiske dilemmaer i radiografi. Temaet omfatter ny og udvidet viden inden for radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, radiografisk billeddannelse, sundhedsjura, patientsikkerhed, farmakologi, evidensbaseret radiografi samt videnskabsteori og metode.

 • 4. semester

  Færdigheder og kompetencer i radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved komplekse røntgen-, CT og MR undersøgelser

  Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT undersøgelser. Temaet har endvidere fokus på omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer. Temaet har endvidere fokus på det tværprofessionelle samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb.

Studieretningen Nuklearmedicinsk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes klinisk fysiologiske afdelinger.

Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere humanbiologiske analyser samt nuklearmedicinske undersøgelser.

På 7. semester samles hele holdet igen - uanset studieretning.

 • 5. semester

  Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser

  Temaet har fokus på specialiseret viden om nuklearmedicin, sikkerhedsmæssige aspekter, farmakologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod specialiseret viden om omsorg, information og rådgivning.

  Temaet omfatter perspektiveret fokus på viden om organisation og ledelse, kvalitetssikring, etik, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode samt formidling.

 • 6. semester

  Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved klinisk fysiologiske- og nuklearmedicinske undersøgelser

  Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af specialiserede undersøgelser og behandlinger i den nuklearmedicinske praksis.

  Temaet omfatter ligeledes kvalitetssikring, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis.

 • 7. semester

  Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

  Temaet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode

  Radiografuddannelsens syvende semester indeholder såvel et valgfrit forløb som et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne og er overordnet placeret i begyndelsen af 5., 6. og 7.semester. For Radiografuddannelsen gælder det at det valgfrie forløb som hovedregel er placeret i begyndelsen af 7.semester.

  Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings – og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt og er en del af uddannelsens overordnede tema på 7. semester.

Studieretningen Radiologisk billeddiagnostik retter sig primært mod sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger. Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere radiologisk billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger af mennesker.

På 7. semester samles hele holdet igen - uanset studieretning.

 • 5. semester

  Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på røntgen-, ultralyd- og MR undersøgelser

  Temaet har fokus på specialiseret viden om radiografisk billeddannelse, sikkerhedsmæssige aspekter, farmakologi, anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse. Ligeledes retter temaet sig mod specialiseret viden om omsorg, information og rådgivning.

  Temaet omfatter perspektiveret fokus på viden om organisation og ledelse, kvalitetssikring, etik, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode samt formidling.

 • 6. semester

  Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser

  Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af specialiserede undersøgelser og behandlinger i den radiologiske praksis.

  Temaet omfatter ligeledes kvalitetssikring, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis.

 • 7. semester

  Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

  Temaet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode

  Radiografuddannelsens syvende semester indeholder såvel et valgfrit forløb som et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne og er overordnet placeret i begyndelsen af 5., 6. og 7.semester. For Radiografuddannelsen gælder det at det valgfrie forløb som hovedregel er placeret i begyndelsen af 7.semester.

  Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings – og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt og er en del af uddannelsens overordnede tema på 7. semester.

Studieretningen Stråleterapi retter sig primært mod sygehusenes stråleterapiafdelinger.

Du kvalificerer dig til selvstændigt at kunne planlægge, udføre og vurdere strålebehandlingsforløb og behandlingsteknik ved udvalgte kræftformer.

På 7. semester samles hele holdet igen - uanset studieretning.

 • 5. semester

  Specialiseret viden om billeddannende udstyr, anden teknologi og radiografi i patientforløb med fokus på planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger

  Temaet har fokus på specialiseret viden om radioterapi og dosisplanlægning, patologi og onkologisk patofysiologi, sikkerhedsmæssige aspekter, farmakologi, anatomi og fysiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse. Ligeledes retter temaet sig mod specialiseret viden om omsorg, information og rådgivning.

  Temaet omfatter perspektiveret fokus på viden om organisation og ledelse, kvalitetssikring, etik, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode samt formidling.

 • 6. semester

  Færdigheder og kompetencer i specialiseret radiografi med fokus på sammenhængende patientforløb ved planlægning og udførelse af stråleterapeutiske behandlinger

  Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i radiografiske planlægnings-, undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af specialiserede undersøgelser og behandlinger i stråleterapeutisk praksis.

  Temaet omfatter ligeledes kvalitetssikring, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis.

 • 7. semester

  Perspektiveret viden om og færdigheder samt kompetencer i anvendelse af teori og metode inden for radiografi

  Temaet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiograffaglig problemstilling inden for de radiologiske, klinisk fysiologisk nuklearmedicinske eller stråleterapeutiske professionsfelt med anvendelse af videnskabelige teori og metode

  Radiografuddannelsens syvende semester indeholder såvel et valgfrit forløb som et professionsbachelorprojekt. Valgfrie elementer tilrettelægges på tværs af professionshøjskolerne og er overordnet placeret i begyndelsen af 5., 6. og 7.semester. For Radiografuddannelsen gælder det at det valgfrie forløb som hovedregel er placeret i begyndelsen af 7.semester.

  Valgfrie elementer retter sig mod professionsfaglig virksomhed indenfor innovation, teknologi, forsknings – og udviklingsarbejde nationalt og/eller internationalt og er en del af uddannelsens overordnede tema på 7. semester.

Moduler

I den tidligere studieordning var radiografuddannelsen opbygget i moduler. Her kan du få et overblik.

Læs mere i studieordningerne.