Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

Uddannelsen til radiograf er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter hvilken studieenhed, der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du har undervisning, der er planlagt, fx forelæsninger, øvelser, klasseundervisning, vejledning og praktik. Men du har også en del arbejde, du selv planlægger alene eller sammen med medstuderende, fx. opgaveløsning, projektarbejder, gruppearbejde og forberedelse til undervisningen.

For at vise hvordan vi forventer du bruger tiden i løbet af uddannelsen, bruger vi professionshøjskolernes nationale studieaktivitetsmodel. Du kan herunder finde modellerne for hele uddannelsen i tre retningerLæs mere om studieaktivitetsmodellen.

Studieaktivitetsmodel

Overskrifterne på de fire kategorier af studieaktivitet i den nationale studieaktivitetsmodel lyder

Kategori 1: Initieret af underviser. Med deltagelse af undervisere og studerende. Skemalagt. Det typiske eksempel er klasseundervisning.

Kategori 2: Initieret af underviser. Med deltagelse af studerende. Kan være skemalagt eller ikke skemalagt. Typiske eksempler er praktikforløb, praktiske øvelser og litteratursøgning.

Kategori 3: Initieret af studerende. Med deltagelse af studerende. Sjældent skemalagt.
Det typiske eksempel er selvstændige studier i forbindelse med fx opgaveskrivning.

Kategori 4: Delvist initieret af studerende. Med deltagelse af undervisere og studerende. Kan være skemalagt eller ikke skemalagt. Typiske eksempler er fremlæggelser af studieprodukter og evalueringer af studieforløb.