GenvejeKatastrofe- og risikomanagerKatastrofe- og risikomanager

Er du klar til at gøre en forskel, når det virkelig gælder?

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Metropol er en 3½-årig professionsbachelor. 

Tsunami, jordskælv, tørker, oversvømmelser, orkaner, forurening, terror, olieudslip, brande, hungersnød, pandemier og forskellige ulykker er noget, som ofte præger mediebilledet. Heldigvis er mange af disse katastrofer forholdsvis sjældne, men blandt andet klimaforandringer betyder, at vi sandsynligvis vil komme til at opleve flere naturkatastrofer i fremtiden.

Hvis du skal starte på uddannelsen, kan du allerede nu læse lidt om din studiestart.​

Oplev Metropol og kom til Åbent hus om Katastrofe- og risikomanageruddannelsen d. 2. marts 2017 kl. 15-18. Det foregår på Sigurdsgade 26, 2200 København N. 

Læs mere om Oplev Metropol.

Der er brug for kompetente mennesker, som ved hvad der skal gøres i sådanne situationer - både nationalt og globalt. Som katastrofe- og risikomanager vil du gennem studiet bl.a. komme til at arbejde med samfundssikkerhed, risikovurdering, beredskabsplaner, forebyggelse, international indsats, koordinering og ledelse. Gennem uddannelsens 14 moduler, der består af en kombination af teori og praktikophold, får du mulighed for at opnå god indsigt i, hvad det vil sige at arbejde i det danske eller internationale beredskab.

Uddannelsen

Uddannelsen til katastrofe- og risikomanager er en professionsbacheloruddannelse, der i alt tager 3½ år. Efter 2 år på uddannelsen har du mulighed for at søge udfordringer ude i beredskaberne, i humanitære organisationer (NGO) eller ved en privat virksomhed som beredskabstekniker på erhvervsakademiniveau (Emergency Technican AP Graduate). 

Læs mere om uddannelsen.

Metropol garanterer feedback til de studerende

Metropol garanterer, at de studerende på alle uddannelserne fremover skal tilbydes feedback på alle større skriftlige opgaver

Campus Sigurdsgade på Instagram