GenvejeKatastrofe- og risikomanagerKatastrofe- og risikomanager

Vil du være med til at skabe et mere sikkert samfund?

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole.

Professionshøjskolerne UCC og Metropol er fusioneret. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole.

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole er en 3½-årig professionsbachelor. 

Danmark og resten af verden er i hastig forandring, og som følge af klimaforandringerne, det ændrede trusselbillede samt øget fokus på sikkerhed, er der mere og mere brug for kompetente mennesker, der ved noget om forebyggelse, beredskab og risikomanagement - både nationalt og globalt. 

Christian er festivalchef til fordel for veteraner

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen er omdrejningspunktet FØR, UNDER og EFTER en ulykke nationalt og internationalt. På uddannelsen lærer du:

FØR: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at en ulykke ikke opstår. På uddannelsen er nøgleordene i den forbindelse bl.a. beredskab, risikoanalyse, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.

UNDER: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. På uddannelsen er nøgleordene bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering, kommunikation.

EFTER: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke. På uddannelsen er nøgleordene bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering, risikoledelse.

Og derudover har du en række fagområder som understøtter dit virke som katastrofe- og risikomanager bl.a. ledelse, projektledelse, innovation, jura og metode, alt sammen med det formål, at du vil kunne bidrage til at skabe et mere robust og sikkert samfund både nationalt og internationalt og såvel i private som offentlige institutioner.

Fra efteråret 2017 har vi øget optaget fra 70 til 110 studiepladser. Årsagen er at vi har oprettet en studieretning, hvor fokus er sikring og sikkerhed. Således vil studerende på katastrofe- og risikomanageruddannelsen efter 2. studieår have mulighed for at vælge sig ind på en af to studieretninger.

Studieretning i beredskab hvor der er to overordnede temaer. 

  • Beredskabsfaglig kriseledelse: som bl.a. indeholder stabsarbejde, operativ ledelse i national og international indsatser, beredskabsfaglig jura og sagsbehandling samt risikoledelse
  • Strategisk forebyggelse: Fagområdet indeholder forebyggelsesstrategier, forebyggelsesværktøjer, adfærdspåvirkende kampagner og beredskabsfaglig innovation.
Studeretning i Sikkerhed og sikring (som udbydes for de hold der starter efter 31/8-17) og på denne linje er der to overordnet temaer.
  • Sikring som bl.a. indeholder sikring af bygninger, projektering, forsikring, transport og logistik i relation til sikring og jura, samt risikoledelse.
  • Sikkerhed som bl.a. indeholder trusselsbilleder lokalt, nationalt og internationalt, adfærdspåvirkende kampagner og sikkerhedsforståelse.

Læs mere om uddannelsen.

Københavns Professionshøjskole garanterer feedback til de studerende

Københavns Professionshøjskole garanterer, at de studerende på alle uddannelserne fremover skal tilbydes feedback på alle større skriftlige opgaver