GenvejeKatastrofe- og risikomanagerKatastrofe- og risikomanager

Vil du være med til at skabe et mere sikkert samfund?

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Metropol er en 3½-årig professionsbachelor. 

Danmark og resten af verden er i hastig forandring, og som følge af klimaforandringerne, det ændrede trusselbillede samt øget fokus på sikkerhed, er der mere og mere brug for kompetente mennesker, der ved noget om forebyggelse, beredskab og risikomanagement - både nationalt og globalt. 

Hvis du skal starte på uddannelsen, kan du allerede nu læse lidt om din studiestart.​

Som Katastrofe- og risikomanager vil du gennem studiet bl.a. komme til at arbejde med samfundssikkerhed, risikovurdering, beredskabsplaner, forebyggelse, internationale og humanitære indsatser samt koordinering og ledelse. Gennem uddannelsens 14 moduler, der består af en kombination af teori og praktikophold, får du mulighed for at opnå god indsigt i, hvad det vil sige at arbejde i det danske eller internationale beredskab. 

Uddannelsen

Uddannelsen til katastrofe- og risikomanager er en professionsbacheloruddannelse, der i alt tager 3½ år. Efter 2 år på uddannelsen har du mulighed for at søge udfordringer ude i beredskaberne, i humanitære organisationer (NGO) eller ved en privat virksomhed som beredskabstekniker på erhvervsakademiniveau (Emergency Technican AP Graduate). 

Læs mere om uddannelsen.

Metropol garanterer feedback til de studerende

Metropol garanterer, at de studerende på alle uddannelserne fremover skal tilbydes feedback på alle større skriftlige opgaver

Campus Sigurdsgade på Instagram