Genveje


Forskning og udviklingForskning og udvikling

Du kan læse mere om uddannelsens forsknings- og udviklingsmiljø Operativ Risikostyring.

En del af Københavns Professionshøjskoles opgave er at bedrive forskning og udviklingsprojekter inden for de områder, hvor vi har uddannelser. I relation til katastrofe- og risikomanageruddannelsen har vi et indsatsområde inden for Samfundssikkerhed og Respons og dette indsatsområde har til formål at iværksætte forsknings- og udviklingsprojekter, der:

  • Styrker den beredskabsfaglige profession og dermed borgernes sikkerhed.
  • Stimulerer udviklingen inden for (rednings)beredskabet og medvirker til at kvalificere debatten herom.
  • Understøtter kompetenceudviklingen inden for professionen med nye efter- og videreuddannelsestilbud, herunder diplom- og masteruddannelser.
  • Udvikler professionsrettede forskerkompetencer gennem ph.d-forløb og –programmer.
  • Bidrager til den faglige og didaktiske videreudvikling af KP's professionsbacheloruddannelse i Katastrofe- og Risikomanagement.
  • Bidrager til udviklingen af KP's uddannelses- og projektportefølje.

Når vi har nogle projekter der er relevante for dig som studerende, kan du blive tilknyttet disse projekter.