Genveje


Hvad kan jeg blive?Hvad kan jeg blive?

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen giver dig en bred vifte af jobmuligheder

En uddannelse til katastrofe- og risikomanager er et godt springbræt til et job inden for beredskab – det kan både være i ind- og udland samt i offentlige og private virksomheder. 
Her kan du se nogle af de stillinger, som færdiguddannede katastrofe- og risikomanagere er blevet rekrutteret til i de senere år. Du kan også se eksempler på de virksomheder, hvor de er ansat. Listen er ikke udtømmende, og nogle jobtitler kan dække over det samme – især i den private sektor.

Det private erhvervsliv

 • Beredskabsfaglig specialist 
 • Specialist i risikostyring og risikovurdering 
 • Risikorådgiver
 • Risk og Sikringskonsulent 
 • Beredskabsansvarlig 
 • Business Continuity & Security Consultant
 • Enterprise Risk Management-konsulent i en forsikringsmæglervirksomhed
 • Security Manager 
 • Safety and Emergency 
 • Quality and Risk coordinator
 • Projektleder 

 • Eksempler på arbejdsgivere: Atkin, BaneDanmark, DSB, Femern A/S, Danskebank, COOP, Københavns Lufthavn, BestSeller, KPMG, FLSmidt, HaldorTopsø.

  Offentlige stillinger

 • Krise- og Beredskabskoordinator
 • Projektkoordinator
 • Projektmedarbejder
 • Ass. Sikkerhedsofficer
 • Konsulent - Beredskab og Eksplosiver
 • Afdelingsleder
 • Sagsbehandler
 •  

  Stillinger i NGO'er

  • Award koordinator
  • Netværksmedarbejder
  • Deputy Head of Office
  • Projektansvarlig

  Eksempler på arbejdsgivere: Red Barnet, Røde Kors, Save the Children International, Folkekirkens Nødhjælp.

  Udvidet beskrivelse af nogle jobfunktioner 

  I det nedenstående er vi gået lidt mere i dybden med nogle jobfunktioner, så du kan blive klogere på, hvad en katastrofe- og risikomanager kan arbejde med. Beskrivelserne kommer fra rigtige stillingsopslag. 

  Profil: Beredskaberne/Beredskabsstyrelsen*

  Beredskabsfaglig projektmedarbejder/leder.
  Som katastrofe- og risikomanager kan du løse en række administrative og projektorienterede beredskabsfaglige opgaver. Både idet daglige beredskab og i tværfaglige opgaver/kontakter med øvrige forvaltninger og myndigheder.

  En beredskabsfaglig projektmedarbejder/leder kan eksempelvis løse følgende opgaver i beredskabet:

  • Deltage i arbejde med risikodimensionering.
  • Deltage i beredskabsfagligt forvaltningsarbejde.
  • Deltage i sagsbehandling af brandsyn/byggesagsbehandling.
  • Deltage i udarbejdelse af beredskabsplaner.
  • Deltage i udarbejdelse af beredskabs og kriseplaner for andre forvaltninger.
  • Bearbejde og formidle/implementere informationer og viden udefra.
  • Bearbejde og formidle informationer og viden omkring CBRN (Chemical, biological, radiological and nuclear defense).
  • Indgå i tværfaglige beredskabsprojekt/opgaver med andre forvaltninger/eksterne.
  • Forestå informations og kampagnearbejder.
  • Søge og analysere ny viden til beredskabet.
  • Virke som funktionsuddannet brandmand/Instruktør.

  Faggruppeleder ved et beredskabscenter

  Som faggruppeleder vil du være leder for 4-5 mellemledere og ca. 25 værnepligtige. Du vil blive ansvarlig for de værnepligtiges uddannelse samtidig med at du er ansvarlig for at skabe de optimale rammer for dine mellemledere. Rammer der medvirker til at de er topmotiverede til at skabe en spændende dagligdag for de værnepligtige.

  Udover din direkte lederfunktion vil du løse andre spændende opgaver såsom:

  • Undervisning.
  • Organisatorisk og administrativt arbejde.
  • Indgå i diverse projektgrupper.
  • Indgå i vagttjeneste.

  Med hensyn til vagttjenesten vil du få ca. fire døgnvagter pr. måned. På disse vagter vil du være ansvarlig for et vagthold på 13-17 mand.

  Krisefaglig projektmedarbejder/leder*

  Som katastrofe- og risikomanager kan du løse en række administrative og projektorienterede krise- og beredskabsfaglige opgaver. Både i organisationen og i tværfaglige opgaver/kontakter med eksterne partnere.  

  Job i humanitære organisationer

  Som katastrofe- og risikomanager kan du løse en række administrative og projektorienterede krise- og beredskabsfaglige opgaver. Både i organisationen og i tværfaglige opgaver/kontakter med eksterne, både herhjemme og i udlandet, herunder i forbindelse med udsendelser til katastrofeområder. 

  Job hos Falck

  I Falck Rådgivning er der flere forskellige typer af arbejdsopgaver, du vil kunne bestride med uddannelsen til katastrofe- og risikomanager. En konsulent i Falck Rådgivning har typisk følgende opgaver:

  • Rådgivning omkring sikkerhed.
  • Risikovurderinger af bygninger, lokaler og arbejdspladser.
  • Bliver udlejet som sikkerhedschef på timebasis til virksomheder og institutioner.

  Derudover har Falck en del projektmedarbejdere, der arbejder på forskellige beredskabsfaglige projekter i organisationen, hvor en Katastrofe- og Risikomanager ligeledes vil være en relevant kandidat.
  Når du har været i beredskabssystemet i nogle år, vil et job som eksempelvis stationsleder også være en mulighed. Stationslederens jobfunktion er overordnet at få en brandstation til at fungere med alle de forskellige aktiviteter. Det omfatter blandt andet:

  • Planlægning og ledelse.
  • Intern rekruttering.
  • Disponering af materiale og mandskab.
  • Kontakt til samarbejdspartner mv.

  Derudover vil du med Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen naturligvis have mulighed for at gøre karriere i Falcks øvrige afdelinger og forretningsområder.

  *Alt afhængig af hvilke retning du søger efter endt uddannelse, kan det være, at du skal tage et eller flere kurser gennem Beredskabsstyrelsen for at blive certificeret inden for et specifikt fagområde, men det vil din kommende arbejdsgiver hjælpe dig med.