Genveje


VidereuddannelseVidereuddannelse

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen giver dig adgang til en række masteruddannelser inden for bl.a. brand, læring og ledelse i Danmark.

Der er en række nationale og internationale universiteter, der udbyder master- og kandidatuddannelser, der matcher katastrofe- og risikomanageruddannelsen. De studerendes råd (KSR) og katastrofe- og risikomanageruddannelsen har sammen lavet en liste over, hvilke videreuddannelser som kan være relevante.

Listerne er ikke udtømmende og forhåbentligt vil den blive udvidet i takt med, at stadigt flere bliver katastrofe- og risikomanagere.

Vi har ikke har indflydelse på optagelseskrav eller -muligheder for de enkelte uddannelser. Det vil altid være op til de enkelte uddannelsessteder at foretage en individuel vurdering af ansøgere. Du kan læse meget mere på Uddannelsesguiden.dk.

Herunder har vi listet eksempler på uddannelser, hvor studerende fra katastrofe- og risikomanageruddannelsen har søgt ind.

Vi opfordrer alle interesserede til at læse mere om de pågældende uddannelser på uddannelsesinstitutionernes respektive hjemmesider og på Uddannelsesguiden (ug.dk).

Uddannelsesnavn Uddannelsessted
Development and International Relations
Aalborg Universitet i Aalborg
Disaster Risk Management and Climate Change
 
Global Refugee Studies
Aalborg Universitet i København
Global Systems Design, cand.tech.
Aalborg Universitet i København
Master of Science (MSc) in Environmental Risk
Roskilde Universitet
Adaption, Master’s Programme
Lunds Universitet, Sverige
Risk and Safety Management, cand.tech.
Aalborg Universitet i Esbjerg
Master of Social Sciences in 
International Security and Law 
Syddansk Universitet, Odense
Master i risikostyring og sikkerhetsledelse
Universitet i Stavanger, Norge
Samfunnssikkerhet
Universitet i Stavanger, Norge
Master of Sociology: Migration and Ethnic Studies
Amsterdam Universitet, Holland
MA in Conflict, Security and Development
King’s College London, England
Master of Emergency Management  Auckland University of Technology, 
i New Zealand
Officer i Forsvaret  (Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet) Danmark
Data Science (Kandidat) Syddansk Universitet, Odense
Kandidatuddannelsen Arbejdslivsstudier + Psykolog Roskilde Universitet