Genveje


KontaktKontakt

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen hører til på Institut for Teknologi under Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Metropol.

Optag

Vil du gerne søge ind på uddannelsen og har spørgsmål om optagelse, kan du kontakte Optagelsesenheden. Det kan fx være spørgsmål til din ansøgning, optagelse.dk, adgangskrav, osv. 

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole, kan du kontakte 'studievejledningen'. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

​Book studievejledning online

Studievejleder  Dag Telefontid  Åbent for personlig henvendelse
Hanne Franklin
Tlf. 51632502
hnje@kp.dk
Tirsdag
Torsdag
Kl. 9-11
Kl. 9-11
SIG (C136) , kl. 11-12
T86, kl. 12-13
Helle Holmsgaard
Tlf. 51380452
hlho@kp.dk

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Kl. 9-11
Kl. 9-11
Kl. 9-11

SIG, kl.12.30-14
T86, kl. 12-13
T86, kl. 12-13

Kontoradresser

SIG = Sigurdsgade 26: 1. sal i lokale C 138,  og C 140
T86 = Tagensvej 86, A-bygningen, stuen, Atriet. (Indgang Hermodsgade 8 - overfor Fakta)

Lokal Studieservice

Hvis du allerede er studerende på Metropol og har du spørgsmål om eksamen, hold, skema, dokumentation for at du er studerende, så kontakt Studieservice på din uddannelse 

Ledelsen på katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Kontakt de studerende

Har du brug for at få kontakt til de studerende, kan du kontakte katastrofe- og risikomanagerstuderendes råd på Kontakt.ksr@gmail.com

Praktik

Har du spørgsmål der omhandler praktik skal du kontakte praktikkoordinator Mikkel Bøhm

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Sigurdsgade 26 
2200 København N
phm_krm@kp.dk