Genveje


KontaktKontakt

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen hører til på Institut for Forvaltnings- og Administrationsuddannelser under Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Optag

Vil du gerne søge ind på uddannelsen og har spørgsmål om optagelse, kan du kontakte Optagelsesenheden. Det kan fx være spørgsmål til din ansøgning, optagelse.dk, adgangskrav, osv. 

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen

Studievejledning

Har du spørgsmål, der relaterer sig mere til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole, kan du kontakte 'studievejledningen'. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.


​Book studievejledning online

Studievejleder  Dag Telefontid  Åbent for personlig henvendelse
Hanne Franklin
Tlf. 51632502
hnje@kp.dk

Tirsdag
Torsdag
Kl. 9-11
Kl. 9-11
SIG (C136) , kl. 11-12
T86, kl. 12-13
Helle Holmsgaard
Tlf. 51380452
hlho@kp.dk

Mandag

Torsdag


Kl. 9-11

SIG (C138), kl.12.30-13.30

T86, kl. 12- 13

Kontoradresser

SIG = Sigurdsgade 26: 1. sal i lokale C136 og C138
T86 = Tagensvej 86, A-bygningen, stuen, Atriet. (Indgang Hermodsgade 8 - overfor Fakta)

Hvis du ikke kan få fat i en af vejlederne, kan du ringe til vores fællesnummer 24 29 65 10 hverdage mellem 9-11 (undtagen onsdag) eller skrive på mail til studievejledning@kp.dk

Lokal Studieservice

Hvis du allerede er studerende på Københavns Professionshøjskole og har du spørgsmål om eksamen, hold, skema, dokumentation for at du er studerende, så kontakt Studieservice på din uddannelse 

Ledelsen på katastrofe- og risikomanageruddannelsen

  • Uddannelsesleder på katastrofe- og risikomanageruddannelsen Lars P. Zwisler
  • Institutchef på Institut for forvaltnings- og administrationsuddannelser  Dorte Müller
  • Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet  Annegrete Juul

Kontakt de studerende

Har du brug for at få kontakt til de studerende, kan du kontakte katastrofe- og risikomanagerstuderendes råd på Kontakt.ksr@gmail.com

Praktik

Har du spørgsmål der omhandler praktik skal du kontakte uddannelsesleder Lars Zwisler

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen

Sigurdsgade 26 
2200 København N
phm_krm@kp.dk