Genveje


PraktikPraktik

Praktik i offentlige og private virksomheder er en central del af vores uddannelse

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en del af beredskabsprofessionen, som har til opgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Professionen inkluderer bl.a. det kommunale og statslige beredskab, og også civil sektor-beredskaberne. Civil sektors beredskab er oprettet i medfør af Beredskabsloven og indebærer, at de enkelte ministre skal planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer. I praksis betyder det, at de forskellige civile myndigheder og institutioner skal planlægge, hvordan de vil kunne fungere under en given krisesituation. Dette kan f.eks. omfatte forsyningssektoren, trafikselskaber eller sundhedssektoren under ekstreme vejrforhold eller pandemier.

Derudover uddanner vi vores studerende til at bidrage til ’sikkerhed’ og kriseforebyggelse og –håndtering generelt – både i NGO og FN sammenhæng, og også i private virksomheder og i forbindelse med store events som fx festivaller.

De studerende vil gennem studiet få et indgående kendskab til forskellige af disse aktører, afhængig af interesse. Praktikkerne foregår både i Danmark og udlandet. Ud af uddannelsens tre et halvt år, er de studerende i praktik i ét år.

Uddannelsen indeholder følgende praktik:

  • 1 uge på beredskabscentrene
  • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed eller afdeling, der arbejder med beredskab eller sikkerhed
  • 10 uger i en offentlig eller privat virksomhed, evt. NGO, i Danmark eller i udlandet, hvor fokus er på internationalt arbejde
  • 11 uger, hvor der arbejdes med forebyggelses og kampagne teori i en offentlig eller privat virksomhed 

Alle praktikforløbene vil som udgangspunkt foregå et sted i Danmark, mens det 10 ugers praktikforløb med internationalt fokus vil foregå i Danmark eller i udlandet. 

Se hvordan praktikken er organiseret i oversigten over de enkelte semestre.