Genveje


1. Semester - Beredskabsfaglig praksis1. Semester - Beredskabsfaglig praksis

På dette semester er der en praktik af 1 uges varighed på et af Beredskabsstyrelsens Centre. Praktikken er placeret i enten uge 42-43 for efterårssemesteret eller i uge 14-15 for forårssemesteret.

Praktikken for semesteret støtter op  om indholdet i semesteret.

Mere præcist er semesteret tilrettelagt som en bred introduktion til Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen og bered-skabsprofessionen. Med udgangspunkt i de problemtyper og genstandsfelter, den beredskabsfaglige profession arbejder med præsenteres uddannelsen og den kommende professionsudøvelse. I semesteret introduceres den studerende desuden til studieformer samt de krav, der stilles til den enkelte studerende.

Praktikken kommer til at foregå på et af Beredskabsstyrelsens Centre i:

- Haderslev

- Herning

- Næstved

- Thisted

Der er mulighed for at overnatte på centeret. Og hvis du ønsker at gøre brug af denne overnatningsmulighed vil der være nogle omkostninger forbundet hermed (omkring 400 kr.). Hvis du vælger selv at sørge for overnatning vil du ikke blive opkrævet 400 kr. Oven i det skal du selv stå for forplejning.