Genveje


10 gode grunde til at få en studerende i praktik10 gode grunde til at få en studerende i praktik

10 gode grunde til at tage studerende i praktik i det kommunale beredskab:

  1. De studerende kan løse nogle opgaver/projekter, som man selv skulle have løst, men som man blot ikke har tid til.
  2. Det er ofte givtigt at have studerende i praktik, fordi man får mulighed for at få inspiration fra de studerende. 
  3. De studerende afleverer ofte en rapport til praktikstedet efter endt praktikforløb. Rapporten er fortrolig og gives kun til praktikstedet og til Metropol. Rapportens indhold vil være resultatet af det arbejde som de studerende har lavet i forbindelse med praktikopholdet. 
  4. Det er langt mindre ressourcekrævende end man tror at have studerende i praktik. Specielt hvis man har planlagt deres forløb i god tid. 
  5. Som arbejdsgiver vil man gerne have dygtige medarbejdere, der både er klædt på teoretisk og har noget praktisk erfaring. For at få nogle gode medarbejdere i morgen, skal der stilles praktikpladser til rådighed i dag. 
  6. Praktikantens undren og nysgerrighed vil måske give anledning til, at genoverveje om de ting man gør på arbejdspladsen kan justeres og forbedres. 
  7. Der er tale om nogle relative korte praktikforløb i det kommunale beredskab. 
  8. Da det kommunale beredskab kan variere lidt fra kommune til kommune er det vigtigt, at de studerende får mulighed for at opleve forskellige beredskaber. 
  9. Det er en samfundsmæssig opgave at sikre at de kommende generationer får en god uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne kan give de studerende en god teoretisk uddannelse, men den praktiske del af uddannelsen kan de kun få ude i praktikken.
  10. Praktikforløbet i det kommunale beredskab er udviklet i tæt samarbejde med FKB og læringsmålene for praktikforløbet er udviklet så de passer til alle kommunale beredskaber.