Genveje


2. Semester - Organisation og ledelse2. Semester - Organisation og ledelse

Omdrejningspunktet 2. semester er organisation og ledelse. Formålet med dette semester er, at den viden de studerende tilegner sig i undervisningen bliver operationaliseret i praktikken. Praktikken kan foregå i en privat eller offentlig virksomhed, eller i en afdeling af en privat eller offentlig virksomhed, der arbejder med beredskab og sikkerhed, eller i et beredskab.

Gennem praktikopholdet skal de studerende observere eller deltage i ledelsesopgaver eller observere organisationer, for derigennem at blive i stand til at reflektere over det ledelsesmæssige rum.

Eksempler fra praksis på, hvad de studerende kan lave i praktikken:

Gennem praktikken ved Falck kommer de studerende helt tæt på de ydelser, som Falck leverer til kommunerne såvel som regionerne. De studerende kører med på brand, ambulance samt assistanceopgaver, og kommer derved til at opleve professionen helt tæt på. Foruden de operative opgaver arbejder de studerende gennem forløbet med en større skriftlig opgave, hvor de i foråret 2013 arbejdede med sociale medier i relation til Falcks interne og eksterne kommunikation.

Gennem praktikken ved Bane Danmark arbejder de studerende med de interne beredskabsplaner, som Bane Danmark har udarbejdet med henblik på deres interne drift i tilfælde af en ekstraordinær hændelse. De studerende reviderer de enkelte beredskabsplaner i tæt samspil med Bane Danmarks beredskabsmedarbejdere, og kommer igennem dette arbejde tæt på de enkelte afdelinger i organisationen. 

Gennem praktikken ved Københavns Brandvæsen bliver de studerende fordelt på de enkelte stationer, og kommer derigennem til at opnå en indgående forståelse for hvad det vil sige at bedrive drift af et beredskab. Foruden at indgå i hverdagen på de enkelte stationer og derigennem opnå et indsigt i organisation og ledelse, så udarbejder de studerende gennem forløbet et projekt for Københavns Brandvæsen. I foråret 2013 arbejdede de studerende med et kommunikationsprojekt samt med udarbejdelsen af et ressourcekatalog. 

Gennem praktikken ved Distortion kommer de studerende tæt på en frivillig organisation, der i forbindelse med afholdelsen af Danmarks største byfestival opnormerer deres organisation markant. De studerende har inden festivalens afholdelse rollen som projektledere for forskellige aspekter af festivalen, og arbejder derigennem tæt sammen med politi og brandvæsen. Gennem praktikken får de studerende udbygget deres færdigheder i relation til sikring- og sikkerhedsmæssige.

Gennem praktikken ved Nordsjællands Brandvæsen er de studerende forankret tæt på beredskabets ledelse, og arbejder med projekter knyttet til organisation og ledelse herunder udvikling af personalehåndbøger, leasingaftaler etc. De studerende deltager endvidere i et vist omfang i de operative opgaver, men arbejder primært med organisationsrelateret opgaver som eksempelvis opgaver relateret til den risikobaserede dimensionering – eksempelvis forhold vedrørende vandforsyning

Andre forslag til projekter, som de studerende kan gennemføre i forbindelse med praktikopholdet:

  • Undersøgelser i relation til igangværende samt nye projekter/delprojekter. Eksempelvis som led i forundersøgelser til nye indtægtsgivende projekter 
  • Forberedelse af kurser om beredskab/beredskabsplanlægning 
  • Deltage og udarbejde evalueringer
  • Udarbejde indhold til manualer, personalehåndbøger mv.
  • Deltage i beredskabets løbende opgaver (festivaler, kræmmermarked, 112-dag mfl.) 
  • Gennemføre undersøgelser omkring eksempelvis rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk eller personale med de rette faglige kompetencer, herunder kompetenceafklaring