Genveje


4. Semester - International samarbejde & praksiskendskab4. Semester - International samarbejde & praksiskendskab

Formålet med praktikken på 4. semester er dels at understøtte og operationalisere læringsmålene fra de forrige moduler som en helhed og fra 3. semester i særdeleshed. Dels at bidrage til et grundlæggende kendskab til de strukturer og processer, som humanitære aktører i en international kontekst er underlagt.

Fokus i praktikforløbet i semesteret er rettet mod de administrative og forebyggende opgaver, som den enkelte Katastrofe- og Risikomanager kan varetage i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af internationale projekter. Det kan være humanitære indsatser, risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger, ledelse og samarbejde i tværkulturel sammenhæng, motivationsledelse og fastholdelse af frivillige/ medarbejdere i organisationer (inter)nationalt og endelig arbejds- og samfundsforhold i andre kulturer og tilpasning af samme.

Varighed/hvornår på 4. semester

Praktikken har en varighed af ca. 10 uger, og det tilstræbes, at der som minimum er 30 aktive praktikklokketimer pr. uge (10 x 30 timer = 300 timer). Der kan forekomme travle perioder, helligdage eller krav fra praktikstedet om yderligere deltagelse i bestemte uger, hvorefter den studerende kan afspadsere i andre uger under praktikken eller evt. afslutte praktikken tidligere. 

Praktikken kan forlænges med yderligere ti uger, såfremt at den foregå i udlandet, al formalia er afklaret og læringsmålene er opfyldt for det efterfølgende modul 7. 

Eksempler på praktiksteder

Praktikopholdet på 4. semester kan gennemføres hos internationale - såvel som nationale praktikaftagere hvis praktikken har internationalt islæt. Sideløbende med praktikken skal de studerende opfylde en række individuelle læringsmål, der alle relaterer sig til indsats og udvikling.

Katastrofe og risikomanageruddannelsen er stolte af at være i tæt samarbejde med praktikpladser hos Røde Kors, Red Barnet, KULU, Folkekirkens Nødhjælp, Falck International, den Internationale afdeling i Beredskabsstyrelsen og Samtænkningsenheden, samt at være i tæt kontakt med over 20 internationale praktikaftagere på 5 kontinenter.