Genveje


5. Semester - Operativ ledelse og krisehåndtering5. Semester - Operativ ledelse og krisehåndtering

Genstandsfeltet i semesteret er operativ ledelse og krisehåndtering i en national og international kontekst.

5. semester giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at virke i koordinerende funktioner i beredskabsmæssige sammenhænge. Den koordinerende funktion vil være arbejdet i en krisestyringsstab.

Semesteret består af 4 ugers fælles praktik, som blandt andet består af praksisbesøg til udvalgte beredskabsfaglige sektorer i den danske kontekst. Et praksisbesøg vil være placeret i dagtimerne.

Praktikken består også af diverse simulationsøvelser, som afvikles på Metropol og på Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene. Øvelserne afholdes indenfor normal undervisningstid, så der er ikke tale om indkvartering.

5. semesters praktik er placeret henholdsvis uge 48 til uge 3 / uge 19 til uge 25, hvor sektorpraktikken er fordelt i den første halvdel og simulationsøvelserne er placeret i den sidste halvdel af praktikken.

Eksempler på sektorbesøg/praktik:

  • Kommunens krisestyringsstab (KKS)
  • Politiets krisestyringsstab (KSN), herunder den lokale beredskabsstab (LBS)
  • Det psykosociale beredskab
  • Region H sundhedsberedskab (AMK)

Hvad er en simulationsøvelse:

En simulationsøvelse vil enten være en dilemma- eller en krisestyringsøvelse, hvor de studerende skal indgå i et tværfagligt samarbejde på et skadested, i stabe og i en forvaltning – her vil konteksten både være nationale og internationale hændelser.