Genveje


Praktikkens indholdPraktikkens indhold

I praktikperioderne er du ude i de danske og internationale beredskaber

Beredskabscentrene

Praktikken på beredskabscentrene vil foregå i et af landets 5 beredskabscentre. Praktikken på beredskabscentrene giver dig et indblik i beredskabscenterets aktiviteter.

I forbindelse med at du er ude i praktik, må du som studerende påregne, at der kommer nogle udgifter. Udgifterne er til leje af udstyr og ophold. Prisen vil være på omkring 500 kr. pr. gang. 

Den Internationale Del af Beredskabet

Praktikken i den internationale del af beredskabet består af et praktikforløb eller en praktik opgave i en organisation, der arbejder med beredskab i international sammenhæng. Det kan være hos Beredskabsstyrelsen, i en privat virksomhed der arbejder med internationalt beredskab eller hos en af NGO'erne (Non-Governmental-Organisation). Praktikforløbet hos NGO'erne kan omfatte en indføring i de arbejdsopgaver som varetages af NGO'erne. Det vil sige den koordinering som laves i disse organisationer, således at de kan hjælpe når der sker katastrofer i udlandet. Nogle af de arbejdsopgaver som du vil lave i praktikken kan være, deltagelse i det administrative arbejde i en NGO, fundraising aktiviteter, koordinering af udenlandske aktiviteter mv..

Redningsberedskabet eller i privat virksomhed

Praktikken i redningsberedskabet eller i en privat virksomhed vil foregå i et af landets redningsberedskaber eller i en beredskabsafdeling i en virksomhed, hvor omdrejningspunktet vil være sikkerhed/sikring eller beredskabsfagligt arbejde. Gennem praktikopholdet skal de studerende observere eller deltage i ledelsesopgaver eller observere organisationer, for derigennem at blive i stand til at reflektere over det ledelsesmæssige rum.

Eksempler fra praksis på, hvad de studerende kan lave i praktikken:

  • Gennem praktikken ved Odsherred Kommune arbejder de studerende tæt sammen med medarbejderne i klimatilpasningsgruppen. De studerende får i begyndelsen af praktikforløbet udpeget en faktisk case, der indeholder en række beredskabsfaglige problemstillinger i forhold til kommunens kapacitet ved oversvømmelser. Opgaven kredser eksempelvis om, hvordan kommunen, i samarbejdet med de relevante grundejere, kan forebygge skader på ejendom og infrastruktur. Foruden medarbejderne i klimatilpasningsgruppen arbejder de studerende også tæt sammen med andre relevante aktører i kommunen – eksempelvis det kommunale redningsberedskab. De studerende får derved mulighed for at arbejde med relevante områder, der støder op til Beredskabsloven, og får endvidere et indgående indblik i den kommunale sagsbehandling i relation til klimaområdet. 

  • Gennem praktikken i en hotelkæde udarbejder de studerende scenarie- og kapacitetsanalyser for de enkelte hoteller. De studerende rejser i den forbindelse rundt til hoteller i hele Danmark, og foretager interviews med de lokale medarbejdere. Foruden opgaverne knyttet til risikoanalyser og beredskabsplanlægning, arbejder de studerende også med at analyse hotellernes kapacitet i forhold til særlige hændelser. Disse analyser er primært rettet mod de hoteller, der grundet deres placering ved siden af knudepunkter, som eksempelvis Hovedbanegården, må forventes at være eksponeret for særlige risici.   

  • Gennem praktikken ved Frederiksborg Brand og Redning bliver de studerende knyttet op på nationale såvel som relevante EU-beredskabsprojekter. Disse projekter vil ofte have fokus på forebyggelsesinitiativer rettet mod eksempelvis sårbare sociale grupper samt læring. Foruden fokus mod EU-projekterne arbejder de studerende også med operative planer knyttet til særlige risikovirksomheder, og kommer derigennem aktivt til at anvende deres færdigheder og kompetencer i relation til forebyggelse i en kommunal optik.