Genveje


Råd og udvalgRåd og udvalg

Som studerende på katastrofe- og risikomanageruddannelsen kan du få indflydelse på studiemiljøet og på din uddannelse

De Studerendes Råd på katastrofe- og risikomanageruddannelsen (KSR)

De Studerendes Råd på katastrofe- og risikomanageruddannelsen (KSR) er det sted, hvor du lettest kan få indflydelse på din uddannelse.

  • KSR tager stilling til alle forhold, der vedrører de studerende og indgiver indstilling til ledelsen, det aktuelle råd eller udvalg.
  • KSR er tovholdere på uddannelsens egne underudvalg.
  • KSR har repræsentanter i de største og mest indflydelsesrige råd og udvalg

Derudover er det de studerende fra uddannelsen som står for planlægningen af introture for nye studerende.

Studierådet

Studierådet rådgiver om blandt andet studieordninger, kvalitetsarbejde og studievejledning. I studierådet mødes uddannelsesleder, undervisere og studerende for at drøfte aktuelle faglige og pædagogiske spørgsmål om uddannelsen.  

Brugerrådet

Brugerrådet er det forum, hvor studerende og ansatte mødes for at drøfte, hvordan vi via brugerrådet (Campus Sigurdsgade) bedst bruger og udvikler vore studiefaciliteter og studiemiljø. Brugerrådet sørger dermed for, at de studerende inddrages i drift og udviklingen af de enkelte uddannelsessteder og giver dermed et formelt forum, hvor de studerende også kan mødes med repræsentanter fra f.eks. bygnings- og it-afdelingerne.  

Studenterrådet

Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole varetager interesser for alle studerende på KP.

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalgets opgave er at rådgive Købehavns Professionshøjskole bestyrelse, rektor og ledelsen af Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen om uddannelsens indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning samt afgive indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område.

KSR

KSR er åbent for alle studerende på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. 

  • Formand: Esther Rosengreen
  • Næstformand: Johannes Møller Binder
  • Kasserer: Freja Marie Kidal Stine Inga Frohn 

Kontakt KSR 

Email: kontakt.ksr@gmail.com