Genveje


StudierådStudieråd

Studierådet for katastrofe- og risikomanageruddannelsen rådgiver institutchef og uddannelsesleder om forhold, der har betydning for uddannelsen og de studerendes hverdag

Det er Studierådets opgave at rådgive uddannelsens ledelse for at fastholde og udvikle den faglige og pædagogisk kvalitet samt uddannelsens særlige identitet og kultur -  ikke mindst for tiltrække og fastholde studerende. Gennem Studierådet er de studerende med til at påvirke forholdene på uddannelsen.

Studierådet drøfter blandt andet disse emner:

  • udmøntning af uddannelsens studieordning
  • uddannelses- og undervisningsplanlægning
  • lokalt studiemiljø
  • undervisningsevaluering
  • studievejledning
  • undervisningsmiljøvurderinger
  • frafald
  • optag
  • studenteraktiviteter

​Studierådet afholder møder mindst 4 gange om året