Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om uddannelsen

  • Uddannelsen tager 3½ år og består af 7 Semestre.
  • Du bliver professionsbachelor
  • Det er en fuldtidsuddannelse, som er normeret til 210 ECTS.
  • Uddannelsen består af ca. 1 års praktik og 2,5 års teori.
  • Der er 2 valgfrie elementer, som du kan vælge at bruge i praktik eller på et valgfag.
  • 110 studerende starter hvert år - 75 til sommeroptaget og 35 til vinteroptaget. 
  • Efter 2. studieår kan de studerende vælge mellem en studieretning inden for beredskab og inden for Sikkerhed og Sikring. Beredskabsstudieretningen oprettes både i september og i februar, mens sikkerhed og sikringsstudieretningen kun oprettes i september hvert år

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement samt erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik (beredskabstekniker AK)

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger