Genveje


HistorieHistorie

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en ny, samlende uddannelse rettet mod hele det kompleks af opgaver, der knytter sig til samfundets beredskab.

Uddannelsen blev godkendt og kvalitetsstemplet af Undervisningsministeriet i 2009 og de første studerende optaget med studiestart i efteråret 2010. De første ideer til uddannelsen spirede i Beredskabsstyrelsen, som tidligere havde stået for det statslige beredskabs egen – nu nedlagte - flerårige befalingsmandsuddannelse. Ønsket var en generel uddannelse for alle, der skulle arbejde med beredskabet – i staten, i kommunerne, i de private virksomheder og i internationale fora og organisationer. 

Da Undervisningsministeriet introducerede de nye akademi- og professionsbachelorgrader, og dermed gav de praksisorienterede uddannelser en vigtig anerkendelse, var rammen for en beredskabsfaglig uddannelse på højt niveau også lagt, og arbejdet med at identificere læringsmål og indhold kunne begynde. Det var også her, Københavns Professionshøjskole kom ind i billedet - både som uddannelsesfagligt værksted og som et sted, der kunne matche ministeriets og de studerendes krav til et moderne studiemiljø. Uddannelsen blev strikket sammen i et samarbejde mellem de forskellige beredskabsfaglige aktører og Københavns Professionshøjskole og med inspiration fra andre lignede uddannelser i udlandet – især Norden og Storbritannien.

Målet med uddannelsen var og er at give de studerende mulighed for faglig fordybelse og specialisering samtidig med, at de får et gedigent og fælles fagligt grundlag, der stiller dem godt uanset hvor i beredskabet, de finder ansættelse. Uddannelsen skal også ruste de studerende til eventuelle supplerende uddannelsesforløb, hvis de skal varetage særlige praktiske eller ledelsesmæssige funktioner, eller hvis de ønsker at videreuddanne sig på kandidat- eller masterniveau.