Genveje


UddannelsenUddannelsen

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen veksles der mellem teori og praktik, og der er mulighed for udlandsophold.

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en professionsbachelor, som tager 3½ år og studieforløbet veksler mellem teori og praktik, og der er mulighed for at tage valgelementerne i udlandet. 

Den teoretiske undervisning finder hovedsageligt sted på Københavns Professionshøjskole, men kan også foregå på f.eks. beredskabscentrene og i kommunerne. Læs mere om uddannelsens opbygning.

Praktik i uddannelsen

Du kommer ud i praktik allerede fra 1 semester og efter 3½ års studie vil du samlet set have været i praktik i næsten 1 år. Læs mere om praktikken.

Toning af uddannelsen

Alle studerende på katastrofe- og risikomanageruddannelsen arbejder i løbet af uddannelsen med samfundssikkerhed og beredskab, og hvordan man forebygger og håndterer hændelser nationalt og internationalt. Mange studerende ser uddannelsen som en mulighed for at kvalificere deres beredskabsfaglige karriere, men uddannelsen henvender sig i lige så høj grad til dig, der fx er interesseret i risikostyring i private og offentlige virksomheder eller i humanitært arbejde. 

Du har også mulighed for at tone uddannelsen lidt i den retning, du ønsker, gennem de praktikforløb du skal igennem samt de projekter, du skriver på uddannelsen.

Derudover skal du på uddannelsens 3. år vælge toning. Du kan vælge mellem en toning inden for Strategisk ledelse og kommunikation eller inden for Sikkerhed og sikring. 

Toningen inden for Sikkerhed og sikring udbydes kun en gang årligt med start i september. 

Studieretningen inden for Strategisk ledelse og kommunikation udbydes hvert halve år. 

Selvom uddannelsen er en del af beredskabsprofessionen, så er det ikke et krav, at du som kommende studerende har en relation til beredskabet. Til gengæld er det en fordel, hvis du er psykisk robust.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på katastrofe- og risikomanageruddannelsen.