Genveje


UddannelsenUddannelsen

På katastrofe- og risikomanageruddannelsen veksles der mellem teori og praktik, og der er mulighed for udlandsophold.

Katastrofe- og risikomanageruddannelsen er en professionsbachelor, som tager 3½ år og studieforløbet veksler mellem teori og praktik, og der er mulighed for at tage valgelementerne i udlandet. 

Den teoretiske undervisning finder hovedsageligt sted på Professionshøjskolen Metropol, men kan også foregå på f.eks. beredskabscentrene og i kommunerne. Læs mere om uddannelsens opbygning.

Praktik i uddannelsen

Du kommer ud i praktik allerede fra 1 semester og efter 3½ års studie vil du samlet set have været i praktik i næsten 1 år. Læs mere om praktikken.

Toning af uddannelsen

Du vil stifte et indgående bekendtskab med det danske beredskab og hvordan man forebygger og håndterer hændelser nationalt og internationalt. Mange studerende ser uddannelsen som en mulighed for at kvalificere deres beredskabsfaglige karriere, men uddannelsen henvender sig i lige så høj grad til dig, der er interesseret i humanitære projekter, risikomanagement i private virksomheder og organisationer m.m. 

Endvidere har du mulighed for at tone uddannelsen lidt i den retning, du ønsker gennem de praktikforløb du skal igennem samt de projekter du skriver på uddannelsen.

På Uddannelsens 3. år vælger de studerende studieretning og her kan du vælge mellem en studieretning inden for beredskab og en studieretning, der udbydes for de studerende der starter efter den 31/8-17, inden for Sikkerhed og Sikring. Studieretningen inden for Sikkerhed og Sikring udbydes kun 1 gang årligt med start fra i september. Studieretningen inden for beredskab udbydes hvert halve år. 

Selvom uddannelsen er en del af beredskabsprofessionen, så er det ikke et krav at du som kommende studerende har en relation til beredskabet. Til gengæld er det en fordel hvis du er psykisk robust.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på katastrofe- og risikomanageruddannelsen.