Genveje


10 gode argumenter10 gode argumenter

10 gode argumenter for at læse til katastrofe- og risikomanager

  1. Du får en stærk profil inden for det danske og internationale beredskab.
  2. Du vil have mange muligheder for at gå forskellige veje efter endt uddannelse. Eksempelvis i det private erhvervsliv, det statslige og kommunale beredskab samt inden for forskellige humanitære organisationer.
  3. Katastrofer er desværre kommet for at blive, og der er meget der tyder på, at verden, som følge af klimaforandringer og befolkningstilvækst vil opleve flere og større katastrofer i fremtiden. Verden har brug for veluddannede folk, der kan håndtere beredskab og katastrofer.
  4. Nogle af de vigtigste organisationer i beredskabet har været med til at lave uddannelsen og støtter op omkring den. Organisationerne har medbestemmelse på det der foregår på uddannelsen. Du vil derfor få en uddannelse, som er rettet mod disse organisationers ønsker og behov.
  5. Du kan blive en del af et internationalt eller nationalt miljø.


  6. Du kommer på forreste parket, der hvor tingene sker.
  7. Du kan få et arbejde, hvor du virkelig kommer til at gøre en forskel.
  8. Du får en god uddannelse med meget engagerede undervisere.
  9. Du lærer en masse.
  10. Du får en bred viden inden for beredskabet.

Og så kan vi jo lige nævne den fede fredagsbar, hvor du kan socialisere med dine medstuderende og studerende fra vores andre uddannelser. 

Jeg er meget glad for, at professionsbacheloruddannelsen i beredskab er en realitet. Det får en positiv betydning for robustheden i det danske samfund, at kommuner, virksomheder og myndigheder får mulighed for at rekruttere de kommende kandidater fra uddannelsen til at hjælpe dem med at forebygge og håndtere kriser og katastrofer.

Tidligere Forsvarsminister Søren Gade i forbindelse med godkendelse af uddannelsen i 2010.