Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

Vi skelner mellem interne og eksterne prøver.

  • En intern prøve bedømmes af mindst en eksaminator fra uddannelsesinstitutionen.
  • En ekstern prøve bedømmes af eksaminator og en ekstern censor.

Vi anvender en sund blanding af skriftlige og mundtlige prøver samt projekter, rapporter og evalueringer fra praktikstederne.


Foto: Sebastian Tramp

På uddannelsen laves der en række større skriftlige rapporter, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt område inden for uddannelsens rammer.