Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

Som katastrofe- og risikomanager er du SU-berettiget under hele din uddannelse, både i praktikken og i den teoretiske del.

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.000 kr. i CopyDan-afgift for de første 2 år af uddannelsen og yderligere 500 kr., hvis du vælger at fortsætte og færdiggøre din bachelor. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr. pr. år.

Andre udgifter

Der må påregnes udgifter til bøger og omkostninger til transport til og fra praktikstederne samt logi såfremt det kræves i forbindelse med praktikopholdet.