Genveje


UndervisningsformUndervisningsform

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på katastrofe og risikomanageruddannelsen.

Hvis du vil ind på vores uddannelse, stiller vi krav til dig. Derfor forventer vi også, at du stiller krav til os og vores formidlingsevner.

Vi interesserer os for formidling, pædagogik og undervisning, og vi er gode til det. På studiet anvender vi en sund blanding af nyere undervisningsteknikker samt traditionel klasseundervisning, praktiske øvelser, caseoplæg, projekter og opgaver, der skal løses såvel i grupper som individuelt. Derudover har vi et stort netværk i det danske og internationale beredskab, hvor vi henter foredragsholdere ind efter behov. Metropol er en moderne undervisningsinstitution, som benytter de nyeste undervisningsteknologier, herunder E-læring.

PBL - Problembaseret læring

Som beredskabstekniker / katastrofe- og risikomanager skal du kunne arbejde selvstændigt og fagligt kompetent og være i stand til at opsøge og anvende ny viden igennem hele dit professionelle liv. Når du er uddannet forventes det, at du kan underbygge dit arbejde med den nyeste viden. Derfor er den del af uddannelsen lagt ud som problem baseret læring (PBL).

PBL er en pædagogisk metode, hvor læringen finder sted i grupper. De studerende tager udgangspunkt i et problem fra virkelighedens verden. De studerende undersøger og udforsker det aktuelle vidensfelt og opnår den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at løse problemet. Med en problem baseret læringstilgang ønsker vi at skabe et uddannelsesmiljø, der vil fremme din selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed. Du får igennem PBL-arbejdet værktøjer til at søge den viden og løse de problemer, du bliver stillet overfor i praksis. Det betyder, at du bliver godt rustet til at arbejde inden for dit fagområde.


Foto: Sebastian Tramp

Studieaktivitetsmodel

I studieaktivitetsmodellen forsøger vi at gøre det tydeligt, at vores katastrofe- og risikomanageruddannelsen er et fuldtidsstudie, der består af meget mere end blot almindelig undervisning. Der ligger mange overvejelser bag udviklingen af et modul, hvor antallet af undervisningstimer langt fra er den eneste parameter for uddannelsens kvalitet.

Det er dette, studieaktivitetsmodellen forsøger at anskueliggøre. Derfor har vi inddelt de studerendes forventede arbejdsindsats i fire overordnede kategorier i studieaktivitetsmodellen.