Genveje


Forskning og udviklingForskning og udvikling

Institut for Socialt Arbejde arbejder aktivt på at indfri Metropols ambition om at have flere undervisere der forsker.

Institut for Socialt Arbejde rummer i dag 3 forsknings- og udviklingsmiljøer: Et for forskning og udvikling inden for området udsatte børn, unge og familier, et for forskning og udvikling inden for beskæftigelsesindsatsen og et for inden for voksne udsatte området.

Læs mere om forskning og udvikling inden for socialt arbejde

Forsknings- og udviklingsmiljøerne har til opgave at udvikle viden til gavn for praksis og for uddannelserne. Undersøgelsernes resultater anvendes således i undervisningen på socialrådgiveruddannelsen som cases, og de anvendes som litteratur på uddannelsens moduler.

Stort set alle instituttets undervisere er desuden tilknyttet et forskningsmiljø og deltager løbende i projekter som er relevante for uddannelsen og/eller praksis.  Resultaterne fra de igangværende projekter bliver delt på møder i miljøerne der afholdes 3 gange i hvert semester, for at sikre spredningen af den nye viden tilbage på uddannelsen.

Forsknings- og udviklingsmiljøerne i socialt arbejde har erfaring med undersøgelser inden for: 

  • Metoder i beskæftigelsesindsatsen 
  • Det sociale arbejde med udsatte børn, unge og deres familier  i såvel udredning, beslutning om indsats som selve indsatsen. 
  • Det sociale arbejde i udsatte boligområder. 
  • Behandling af sindslidende i social- og sundhedssystemer 
  • Integration af mennesker med handicap 
  • Misbrugere og hjemløse