GenvejeJob og karriereJob og karriere

Den lave arbejdsløshed giver gode jobmuligheder til dig, når du bliver færdig som socialrådgiver. Samtidig er der mange jobmuligheder, både inden for det offentlige og det private arbejdsmarked.

Der er bud efter dig, når du bliver færdig som socialrådgiver, da der er lav arbejdsløshed inden for professionen. Samtidig er der mange jobmuligheder, både inden for det offentlige og det private arbejdsmarked. Mange arbejdsgivere vil bejle efter dig, når du bliver færdig med socialrådgiveruddannelsen. Hvis man ser på arbejdsløsheden blandt dimittender fra socialrådgiveruddannelsen ligger den under landsgennemsnittet for videregående uddannelser, ligesom dimittender fra Metropols socialrådgiveruddannelse gennem de seneste år har lavere arbejdsløshed end landsgennemsnittet for socialrådgivere.

​Dansk Socialrådgiverforening satte i en undersøgelse fra 2006 fokus på socialrådgivermanglen. Undersøgelsen viste, at der på landsplan var cirka 750 socialrådgiverstillinger, der er enten ubesatte eller besat af andre faggrupper. Det svarer til hver tiende socialrådgiverstilling i kommunerne. Socialrådgivere har også de sidste seks år været på de fleste arbejdsmarkedsråds lister over flaskehals-områder.

Særligt hovedstadsområdet mangler uddannet arbejdskraft på det sociale område. Det betyder at mange arbejdsgivere også vil forsøge at overtale dig til at tage deltidsjob allerede mens du studerer. Det kan være godt at få praksiskontakt i uddannelsen – men pas på, socialrådgiveruddannelsen er et fuldtidsstudie.

Job i den offentlige sektor

En stor del af de færdiguddannede socialrådgivere får arbejde som rådgivere i de kommunale og amtskommunale forvaltninger. Det kan f.eks. være inden for arbejdsområder som: børn, unge og familier, aktivering, pensionsforhold, integration af flygtninge og indvandrere eller i mere projektorienterede arbejdsområder.  

Der findes også spændende arbejdsområder for socialrådgivere i kriminalforsorgen, dagbehandlingstilbud, distriktspsykiatrien, fagforeninger på hospitaler, revaliderings- og døgninstitutioner. Socialrådgivere arbejder også som undervisere, f.eks. på de sociale højskoler, pædagogseminarier samt på social- og sundhedsskoler.

Det private arbejdsmarked

Mange private organisationer og virksomheder har ansat socialrådgivere. Traditionelt har socialrådgivere arbejdet i store private organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Mødrehjælpen, m.v. Gennem de senere år har jobmulighederne bredt sig til f.eks. større virksomheders personaleafdelinger, pensionskasser, samt i internationale organisationer eksempelvis Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp der er udstationeret mange steder i verden. Nogle socialrådgivere vælger også at blive selvstændige og bl.a. udføre konsulentopgaver for kommuner.

Løn og organisering

Der er ca. 15.000 socialrådgivere organiseret i Dansk Socialrådgiverforening.  Studerende kan blive medlem af Dansk Socialrådgiverforening og få fagbladet "Socialrådgiveren". 

Læs mere på www.socialraadgiverne.dk. Her kan du også læse mere om gældende lønsatser.